Now showing items 1-3 of 3

 • Nelineární dynamické systémy a chaos 

  Tesař, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o nelineárních dynamických systémech, zejména pak typických průvodních jevech jako jsou bifurkace nebo chaotické chování. Základní teoretické poznatky jsou aplikovány při analýze vybraných ...
 • Realizace matematického modelu cirkulace vzduchu formou elektronického obvodu 

  Bürger, David
  Tato semestrální práce se zabývá implementací matematického modelu známého jako modifikovaný Lorenzův systém, a to formou elektronického obvodu se soustředěnými parametry. Dynamický systém je autonomní, deterministický a ...
 • Stabilní a chaotické chování Lorenzova systému 

  Oborná, Eliška
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou chování Lorenzova modelu konvektivního proudění v atmosféře v závislosti na Rayleighově čísle. Nabízí několik postupů při analýze stability nelineárních soustav autonomních ...