Now showing items 1-1 of 1

  • Využití Paretovy analýzy pro zpracování výrobních dat 

    Ručka, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá realizací Paretovy analýzy v systému COMES Modeller. V první části je popsána Paretova analýza a Lorenzova křivka spolu s postupem, jak správně aplikovat Paretovu analýzu na data získaná z ...