Now showing items 1-2 of 2

  • Pressure Sensing Using Ltcc Technology 

    Somer, Jakub (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
    This paper deal with the design, manufacturing and measurement of optical pressure sensors produced using Low Temperature Co-fired Ceramic technology. There is brief overview of measurement methods used for pressure sensor ...
  • Studená chemická laminace keramiky s nízkou teplotou výpalu 

    Jurásek, Matěj
    V této práci je rozebrána problematika výroby struktur pomocí nízkoteplotně vypalované keramiky s širším zaměřením na oblast laminace. Jsou zde zmíněny termokompresní metody, které jsou v dnešní době nejvíce rozšířenými a ...