Now showing items 1-9 of 9

 • Inteligentní větrání s dálkovým ovládáním a dohledem 

  Benda, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a fyzickou realizací systému pro inteligentní pasivní větrání. Mechanický ovladač ventilace je navržen pomocí 3D modelovacího softwaru. Výsledný model je zhotoven pomocí technologie 3D tisku. ...
 • Internet of Things zařízení s podporou Bluetooth a COAP 

  Fuchs, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá v dnešní době velmi zmiňovaným pojmem Internet věcí. Hlavním cílem je definovat Internet věcí, popsat jeho historii vzniku, základní charakteristiku, vývoj, problematiku zabezpečení a rizika ...
 • Návrh a realizace monitoru sériové komunikace 

  Šnajder, Jan
  Obsahem práce je návrh a realizace sériového monitoru pro UART rozhraní. Práce popisuje vytvoření hardwarového zařízení starajícího se o sběr dat z analyzovaných komunikací a jejich distribuci prostřednictvím USB sběrnice. ...
 • Propojení knihovny pro zpracování obrazu s jazykem Lua 

  Prymus, Jiří
  Předmětem této diplomové práce je seznámení se s knihovnou OpenCV a s jejím přemostěním do skriptovacího jazyka Lua. Prvá část práce popisuje kurz počítačového vidění MPOV a základní matematické aparáty používané v tomto ...
 • Skriptovací jazyk pro zpracování obrazu 

  Crlík, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi skriptovacích jazyků a jejich druhů. Konkrétně pak návrhu takového jazyka pro obor zpracování obrazů. Cílem bylo vytvoření jazyka, který je malý, ale lehce použitelný. Cílem bylo ...
 • Sniffer pro komunikaci po energetickém vedení 

  Zapletal, Radek
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací univerzální aplikace pro zachytávání, analýzu a filtrování komunikace na energetické síti (PLC). Data poskytuje hardwarový sniffer na sériové lince RS-232. Aplikace bude využívána ...
 • Systém pro řízení chytré domácnosti 

  Ševčík, Radek
  Tato práce se zabývá netradičním řešením v oblasti systémů pro domácí automatizaci, jako centrální jednotky tvořené miniaturním počítačem. Práce obsahuje návrh architektury, ovládání a vizualizace takového systému.
 • Univerzální programovatelná senzorická platforma 

  Gál, David
  Práce se zabývá tvorbou zařízení určeného pro sběr senzorických dat ve výrobním pro- středí. Zařízení je schopné sbírat data z různých typů senzorů, ale také řídit exerní systémy prostřednictvím vstupně výstupních portů. ...
 • webOS klient pro systém Wherigo 

  Jelen, Jakub
  Moje práce je zaměřena na návrh hybridních aplikací pro platformu webOS a na studium struktury systému Wherigo z programátorského hlediska. Jsou zde řešeny problémy s kompatibilitou aplikací na různých zařízeních webOS. ...