Now showing items 1-7 of 7

 • Advanced Solution to Piston Assembly Dynamics 

  Dlugoš, Jozef
  Hlavní cíl této práce je vyvinout pokročilý výpočtový model dynamiky pístové skupiny. Kontakt mezi pístem a válcem je zprostředkován skrz vrstvu maziva nebo pomocí kontaktu nerovností. To vede k různým režimům mazání, tudíž ...
 • Mazací okruh turbodmychadla Formule Student 

  Novotný, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá mazáním ložiskové skříně turbodmychadla. V první části se práce věnuje rešerši způsobům mazání ložiskové skříně, přičemž jsou popsány součásti tohoto systému a způsob distribuce maziva. Další ...
 • Mazání spalovacích motorů v 21.století 

  Súkeník, Juraj
  Mazanie tvorí neoddelitežnú súčasť práce spažovacích motorov. Svojou podstatou v zásade ovplyvňuje chod samotného spažovacieho motoru, jeho životnosť a efektivitu. V tejto bakalárskej práci je prehžad súčasného stavu a ...
 • Nanášení tenkých kovových povlaků na polymerní materiály 

  Zatloukal, Filip
  Studium poddajných kontaktů z pohledu tribologických vlastností je velmi komplikované, jelikož materiály, jako jsou polymery či pryže, se vyznačují velmi nízkou odrazivostí a elektrickou vodivostí. Tyto vlastnosti významně ...
 • Oleje spalovacích motorů 

  Dzurenda, Ján
  Bakalářská práce se zabývá rešerší současného stavu poznání v oblasti mazání spalovacích motorů, tj. systémy mazání, a oleji spalovacích motorů. V úvodu je práce zaměřena na problematiku mazacích systémů, jejich dělení ...
 • Visualization of Lubrication Film in Model of Synovial Joint 

  Čípek, Pavel; Rebenda, David; Nečas, David; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2019-09-27)
  Synovial joint is one of the most important parts for human movement system and the right function of it is necessary. When the synovial joint is damaged by illnesses, destroyed natural joint is exchanged for artificial ...
 • Vliv reologie maziv na tloušťku mazacího filmu. 

  Prášilová, Alena
  Mazání je důležitá součást strojírenství, která zajišťuje zvýšení životnosti strojních součástí, zmenšení tření a opotřebení materiálů a vede i ke snižování spotřeby energie. V této bakalářské práci jsou popsány základní ...