Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh softwarového modulu pro vyhodnocování optického toku 

  Grulich, Jan
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze optického toku. První část je věnovaná teoretickému rozboru problematiky sledování bodů a jejich pohybu v obraze, zejména nalezení kvalitních význačných bodů a jejich následné sledování ...
 • Ovládání počítače gesty 

  Chrápek, David
  Tato bakalářská práce je zaměřena na ovládání počítače pohybem celé hlavy. Pomocí sledování vzájemné polohy očí a nosu je určován směr natočení hlavy a pomocí pohybu hlavy jsou rozpoznávána jednoduchá gesta. K zpracování ...
 • Ovládání počítačových aplikací přirozeným pohybem hlavy 

  Vojvoda, Jakub
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat systém sledující hlavu uživatele ve vstupních obrazových snímcích a na základě její pozice dosáhnout interakci s počítačovými aplikacemi. V rámci řešení byly navrženy 4 metody ...
 • Sledování objektů v zorném poli kamery 

  Takács, Ákos
  Práce se zabývá teoretickým popisem, návrhem a implementací systému pro sledování objektů v zorném poli kamery pomocí jednoduché webkamery. Při zpracování obrazových dat je použitá knihovna OpenCV. Systém je schopný řídit ...
 • Určení parametrů pohybu ze snímků kamery 

  Dušek, Stanislav
  Tato práce pojednává o parametrizování pohybu kamery v rovině. První část práce je věnována úvodu do problematiky trasování pohybu kamery, zejména se věnuje možnostem, jak nalézt vektor posunu mezi dvěma po sobě jdoucími ...