Now showing items 1-3 of 3

 • Experimentální ultrazvuková měření pomocí LabView 

  Baše, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá ultrazvukovým polem, měřením jeho útlumu a měřením pomocí LabVIEW. Jsou zde vysvětleny základní parametry ultrazvukových měničů a ultrazvukového pole. Byly navrženy dvě metody pro měření ...
 • Grafické uživatelské rozhraní pro senzorické systémy 

  Dejdar, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření grafického uživatelského prostředí pro senzorický systém založený na fázové OTDR. V diplomové práci jsou popsány optická vlákna, vysvětlen princip Braggových mřížek, jejich výroba ...
 • Měření útlumu ultrazvukového vlnění 

  Feller, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá způsoby měření útlumu ultrazvuku. V rámci práce jsou navrženy a proměřeny různé metody měření útlumu. Jako referenční látka pro toto měření je použit ricinový olej. Pro měření jsou využity ...