Now showing items 1-2 of 2

  • Sofistikované stopky pro měření časů na závodech 

    Skryja, Ondřej
    V této bakalářské práci se budu zabývat návrhem mobilní aplikace pro organizaci závodů. Cílem aplikace je zjednodušit organizaci závodníků, jejich rozdělení do jednotlivých kategorií a změření času. Aplikace je vytvářena ...
  • Sportovní bezdrátová časomíra 

    Gál, Marek
    Náplní této bakalářské práce je návrh a realizace univerzální časomíry pro sportovní účely za použití bezdrátové komunikace mezi jednotlivými komponenty. Cílem je dosažení maximální mobility, spolehlivosti a uživatelské ...