Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace měření hluků se zvukoměrem XL2 

    Švihálek, Filip
    Tato bakalářská práce se zabývá měřením hluku, charakterizuje používané veličiny a nejistoty způsobené měřením těchto veličin. Cílem je vytvoření aplikace, která zautomatizuje měření hlukoměrem XL2. Automatizace bude ...
  • Výpočet emisní hodnoty při měření akustického tlaku a výkonu 

    Málek, Michal
    Pojmy v akustice. Popis metod měření hluku strojních zařízení. Vyjadřování nejistot měření. Analýza a stanovení základních emisních hodnot akustického tlaku a výkonu. Souhrn výsledků a programování výpočtu základních ...