Now showing items 1-10 of 10

 • Experimentální analýza proudu vzduchu z ofukovače osobního vozu s využitím žárového anemometru a návrh hodnocení kvality ofukovače 

  Ležovič, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá prouděním vzduchu v interiéru osobního automobilu Škoda Octavia. Pozornost je zaměřena pouze na boční ofukovač přístrojové desky. Snahou autora bylo navrhnout vhodná kritéria pro hodnocení a ...
 • Měření průtoku 

  Dvořák, Roman
  Cílem bakalářské práce je provedení analýzy dostupných malých čerpacích stanic. Základem bylo seznámit se s možnostmi měření malých průtoků a z nich vybrat nejvhodnější možné řešení, popřípadě osadit vhodným čerpadlem a ...
 • Měření průtoku kapalin 

  Hradil, Jiří
  Ve své diplomové práci se zabývám měřením průtoku. V krátkosti jsou popsány principy senzorů průtoku, jejich výhody a nevýhody. Byla navržena a sestavena aparatura pro praktické měření průtoku. Jsou instalovány 3 průtokoměry, ...
 • Měření průtoku plynů 

  Majvald, František
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku tepelných snímačů průtoku. Jsou zde krátce popsány základní vlastnosti proudící tekutiny a základní pojmy v oboru měření průtoku a možnosti jeho měření. Podrobněji je zde ...
 • Měření průtoku tekutin 

  Pátek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelného snímače průtoku. V teoretické části jsou stručně popsány druhy průtoků, obecné vztahy mechaniky tekutin a různé metody měření průtoku. Druhá, praktická část této bakalářské ...
 • Měření průtoku v mikrofluidním systému se záznamem a sdílením měřených hodnot 

  Duša, Martin
  Tato práce je zaměřena na měření průtoku, mikrofluidní systémy a realizaci systému, který je schopný měřit průtok a sdílet data s možností jejich vizualizace přes webové rozhraní. První část práce je věnována teoretické ...
 • Pracoviště pro měření průtoku a tlaku 

  Brabenec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem aplikace pro přípravu plynných směsí a jejich následné použití. Aplikace slouží k testování nových materiálů, které by byly vhodné jako katalyzátory. V práci je popsána příprava ...
 • Stanovení minimální protiproudní vzdálenosti hladinoměrného snímače od ostrohranného přelivu s obdélníkovým a lichoběžníkovým výřezem 

  Hanychová, Anna
  Tato bakalářská práce se zabývá stanovením minimální protiproudní vzdálenosti umístění snímače hladiny protiproudně před měrným přelivem. Úkolem bylo provést měření na třech přelivech - lichoběžníkový přeliv, obdélníkový ...
 • Tepelný průtokoměr 

  Beneš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá ověřením vlastností termo anemometrického snímače P1K0/50. První část tvoří teoretický popis termo anemometrických principů, jejich vyhodnocování, parazitní vlivy působící na snímače a přehled ...
 • Vliv sklonu přívodního potrubí na Q/H charakteristiku měrného žlabu PARS P3 

  Naiser, Dominik
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem přívodního potrubí na Q/H charakteristiku měrného žlabu PARS P3. Byla provedena měření Q/H charakteristik pod různými sklony přívodního potrubí a měrného žlabu. Následně pak byly tyto ...