Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace rozhraní IO-Link do snímačů tlaku 

    Pešl, Jiří
    Tato práce se zabývá nejprve problematikou měření fyzikálních veličin. Jsou zde popsány snímače v obecné rovině a požadavky na snímače, které přináší poslední trendy v oboru automatizace. Práce se zvláště zabývá snímači ...
  • Kalibrace tlakoměrů 

    Schwarz, Jakub
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření tlaku, popisuje přístroje k tomu určené - tlakoměry. Základem správného měření tlaku je znalost chování použitého tlakoměru. Tuto znalost získáme pomocí kalibrace a s ní ...