Now showing items 1-7 of 7

 • Finanční posouzení výkonnosti stavebního podniku 

  Doležalová, Eva
  Předmětem diplomové práce je posouzení finančního zdraví a finanční výkonnosti stavebního podniku. Teoretická část práce je zaměřena na vymezení pojmů výkonnost a finanční zdraví podniku, účetní výkazy a na představení ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Žmolíková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti firmy. Jsou zde obsaženy teoretické poznatky týkající se metody orientující se zejména na kvalitu, kterou je Six Sigma. Druhou zkoumanou metodou, jež se zaměřuje ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Holý, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření výkonnosti podniku. První část práce shrnuje teoretická východiska tohoto tématu. V praktické části je provedena analýza současné situace dané společnosti s využitím analýz a ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti 

  Pohlová, Aneta
  Cílem diplomové práce Hodnocení výkonnosti společnosti je navrhnout konkrétní podobu implementace Balanced Scorecard pro společnost IZOL94, s.r.o., která povede ke zvýšení konkurenceschopnosti a výkonnosti této společnosti. ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Slovácké strojírny, a. s. s využitím metody Balanced Scorecard 

  Tomalová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti společnosti Slovácké strojírny, a. s. s využitím metody Balanced Scorecard a návrhem její implementace do dané společnosti. Na základě výstupů strategické a finanční analýzy ...
 • Hodnocení výkonnosti společnosti Strojírna Oslavany, spol. s r.o. s využitím Balanced Scorecard 

  Vaněčková, Iveta
  Hlavním tématem této diplomové práce je problematika hodnocení výkonnosti společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Při následném posuzování měření a také zvyšování výkonnosti podniku byla použita metoda Balanced ...
 • Hodnocení výkonnosti vybraného podniku 

  Martensová, Silvie
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti vybraného podniku. První část práce je zaměřena na základní pojmy a teoretické poznatky souvisejícími s nástroji pro hodnocení a měření výkonosti. Druhá část práce je ...