Now showing items 1-6 of 6

 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kokeš, Jan
  Objekt je navržen jako polyfunkční. V parteru jsou umístěny prodejní plochy, ve druhém, třetím a v pátém až sedmém nadzemním podlaží jsou situovány byty. Architektura městského domu se snaží o citlivé dotvoření uličního ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Kokeš, Jan
  Objekt je navržen jako polyfunkční. V parteru jsou umístěny prodejní plochy, ve druhém, třetím a v pátém až sedmém nadzemním podlaží jsou situovány byty. Architektura městského domu se snaží o citlivé dotvoření uličního ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Mecnerová, Šárka
  Nároží tvoří dvě hmoty vzájemně propojené terasami. V přízemí jsou prostory určené pro obchod a kavárnu, v patrech se nalézá bydlení. Dům svou jednoduchou formou upevňuje blok a tvoří novou dominantu nábřeží.
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Korčák, Jan
  Návrh budovy je zásadně ovlivněn lokalitou, které velmi dominují fenomény nábřeží a nároží. Vzhledem k nim se návrh snaží akcentovat horizontalitu a zároveň výrazně definovat nároží jako významný orientační prvek ve městě. ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Polášková, Lenka
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem (objekty). ...
 • MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ 

  Mastíková, Jana
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova novým objektem. Navržený městský ...