Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza svařování LaserHybridem 

  Teplý, Jan
  Projekt je vypracovaný pro základní analýzu hybridního svařování, které kombinuje laserové svařování s jinými metodami svařování, a to především s technologií MIG a MAG. Jsou zde tedy prezentovány kromě svařování LaserHybridem ...
 • Certifikace firmy dle ČSN EN 15085 a ČSN EN ISO 3834 

  Kazdera, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia je zaměřen na certifikaci firmy SW-MOTECH s.r.o. v oblasti svařování ocelových konstrukcí pro kolejová vozidla. Dle norem ČSN EN 15085 a ČSN EN ISO 3834. První část práce je ...
 • Komora pro elektronové svařování 

  Červinka, Petr
  Předložená práce se zabývá problematikou návrhu pracovní komory elektronové svářečky. Tato vakuová komora krychlového tvaru o objemu cca 100 litrů bude využita v ÚPT AV ČR v.v.i. při budování experimentální svářečky s ...
 • Konstrukce svařovacího přípravku 

  Štancl, Jiří
  Hlavní náplní diplomové práce je návrh konstrukce svařovacího přípravku pro nástavbu autobusu. Svařování jednotlivých dílů sestavy probíhá na ručním pracovišti. Všechny díly svařence jsou vyráběny z konstrukční oceli ČSN ...
 • Návrh palety automatického parkovacího systému 

  Osmík, Jiří
  Návrh palety automatického parkovacího systému. Parkování a popis automatických parkovacích systémů. Svařování a svařitelnost materiálů. Svařování elektrickým obloukem a tavící se elektrodou v ochranném plynu metodou ...
 • Návrh technologického postupu pro svařování tlakové nádoby 

  Reich, Martin
  Práce předkládá návrh vhodné technologie pro svařování tlakové nádoby odlučovače plynné fáze LPG. Jsou navrženy tři rozdílné metody svařování tělesa odlučovače a posouzena ekonomika výroby uvedeného odlučovače pro danou ...
 • Porovnání produktivity technologie svařování MAG a FCAW 

  Kutil, Petr
  Tato práce je zaměřena na obloukové svařování metodami MAG a FCAW. První část obsahuje stručný popis těchto technologií. Důraz je kladen na princip obloukového svařování v aktivním ochranném plynu a na přídavné materiály, ...
 • Porovnání svařování MAG a svařování plazmou 

  Nejedlý, Tomáš
  Vypracovaná diplomová práce porovnává svařování MAG a svařování plazmou, se stejnými vstupními parametry. Na základě literatury byla posouzena svařitelnost a popsány obě metody svařování. Experimentálně bylo pro obě ...
 • Porovnání TOO metod svařování TIG, MAG a CMT 

  Šoulák, Petr
  V bakalářské práci bylo za úkol porovnat velikost TOO pro metody TIG, MAG a CMT. Svařované materiály byly nízkouhlíková ocel a austenitická korozivzdorná ocel. Vzorky o velikosti 250x50 mm a tloušťce 2 mm byly svařeny tupým ...
 • Posouzení ekonomiky konvenčního svařování MAG a technologie ESAB-SAT 

  Lžičař, David
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru 2303T005 předkládá analýzu porovnání metody konvenčního svařování MAG a technologie svařování ESAB SAT^TM. ESAB SAT^TM je nová inovovaná metoda svařování vycházející z ...
 • Ruční versus orbitální TIG svařování potrubí 

  Hofbauer, Jan
  Práce se zabývá porovnáním různých možností svařování nerezových potrubí, a to ruční a orbitální verze metody GTAW a GMAW. Nejdříve jsou tyto varianty teoreticky popsány, následuje charakteristika materiálů použitých ke ...
 • Svařovací postup Škoda Roomster 

  Podstavek, Michal
  Bakalářská práce vypracovaná v rámci prezenčního bakalářského studia oboru B-STI Strojní inženýrství popisuje svařovací postup Škoda Roomster. V bakalářské práci je popsán výrobní svařovací postup karoserie a použité metody ...
 • Svařování betonářských ocelí 

  Bogar, Radek
  Radek Bogar: Svařování betonářských ocelí Bakalářská práce bakalářského studia, 2010/2011, FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor svařování a povrchových úprav, studijní obor B-STI Strojní inženýrství, ...
 • Svařování korozivzdorných ocelí v čistírnách odpadních vod 

  Zána, Jiří
  Práce se zabývá svařováním korozivzdorných ocelí v čistírnách odpadních vod a předkládá návrh dvou nejvhodnějších materiálů, které eliminují základní nevýhody pro ocel v těchto prostředích. V rámci experimentu jsou pro ...
 • Svařování otěruvzdorných ocelí laserovým svazkem 

  Sklenář, Zdeněk
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia porovnává svařování otěruvzdorného materiálu HARDOX 400, metodou svařování vláknovým laserem, která bude porovnávána s metodou svařování MAG a za použití různých ochranných ...
 • Svařování sbíjecí hlavy důlního kombajnu 

  Adam, Karel
  Cílem této bakalářské práce je popis konstrukce a činnosti sbíjecí hlavy důlního kombajnu, zpracování technologického postupu a návrhu úpravy technologie. Sbíjecí orgány jsou vyráběny svařováním, byla vybrána metoda MAG s ...
 • Svařování tlakových nádob moderními způsoby svařování 

  Sýkora, Jan
  Tato práce se zbývá moderními způsoby svařování tlakových nádob. Cílem bakalářské práce je popsání jednotlivých metod určených k svařování tlakových nádob. Nejprve jsou uvedeny jednotlivé metody svařování, dále je rozepsán ...
 • Svařování trubek z CrMo oceli 

  Matějek, Martin
  Cílem této diplomové práce je porovnání mechanických vlastností svarových spojů na vzorcích z trubek 32x2 mm z oceli 25CrMo4, která je používána k výrobě podvozků závodních motokár. Ocel se vyznačuje pevností v tahu Rm=800 ...
 • Svařování vysokopevnostních ocelí laserem 

  Číp, Tomáš
  Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru N2301 předkládá experiment svařování vysokopevnostních ocelí laserem, ve kterém se provedou svary vzorků vysokopevnostní oceli DOMEX 420MC metodou laserového svařování ...
 • Vlastnosti svarů při vysokovýkonných metodách svařování 

  Tresová, Vendula
  Vlastnosti svarů při vysokovýkonných metodách svařování. Popis MIG/MAG svařování, LaserHybrid, Time Twin Digital. Charakteristika vysokopevností oceli IMEX 700/DILLIMAX 690 a vysokopevnostních plechů HARDOX a WELDOX. ...