Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza a predikce datového provozu v mobilní ad hoc síti 

  Konečný, Daniel
  Diplomová práce „Analýza a predikce datového provozu v mobilní ad hoc síti“ se zabývá problematikou rádiových modelů ztráty signálu v MANET (Mobile Ad Hoc) sítích. V této diplomové práci je proveden popis MANET sítí, ...
 • Analýza modelů směrovacích protokolů OLSR a AODV pro MANET sítě v prostředí OPNET Modeler 

  Machata, Tomáš
  Tato práce se zabývá problematikou MANET sítí a je zaměřena zejména na procesy směrování. Největší pozornost je věnována směrovacím protokolům AODV a OLSR. Tyto protokoly jsou zde podrobně popsány. Cílem této práce je ...
 • Analýza směrovacích protokolů používaných v MANET sítích 

  Vala, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou směrovacích protokolů používaných v MANET sítích se zaměřením na protokoly OLSR, AODV a HWMP. Práce se skládá z teoretické části, kde jsou popsány směrovací protokoly, které se ...
 • Chalenges of integration of smart antennas in Ad Hoc NETwork 

  Makhlouf, N. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Due to the need for increasing exchange and share data, users demand easy connectivity and fast network wherever they are. Recently, users are interested in interconnecting all their personal electronic devices together ...
 • Dynamický směrovací protokol OSPFv3 pro MANET sítě v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Henzely, Július
  V bakalárskej práci sú zahrnuté teoretické poznatky týkajúce sa základných znalostí ohľadom funkcie mobilných sietí so zameraním na siete MANET a smerovacie protokoly v nich použité. Práca sa zaoberá prehľadom smerovacích ...
 • Návrh laboratorní úlohy zaměřené na protokol AODV 

  Hlavatý, Josef
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou MANET sítí (Mobile Ad-Hoc Network). Jsou zde teoreticky zpracované základní informace, charakteristické vlastnosti MANET sítí a velký důraz je kladen na směrování v těchto sítích. ...
 • Návrh laboratorní úlohy zaměřené na protokol OLSR 

  Pecina, Martin
  Ad hoc mobilní síť je kolekcí mobilních uzlů, které se dynamicky a svévolně pohybují takovým způsobem, že se spojení mezi uzly nepřetržitě mění. Za účelem usnadnění komunikace v síti se k nalezení přenosových cest mezi ...
 • Optimalizace směrování v protokolu Ad hoc On-Demand Distance Vector 

  Miško, Lukáš
  Táto práca obsahuje teoretický základ pre sietí typu MANET. Zameranie práce je na princípy týchto sietí, ich smerovacích protokolov a to hlave na protokol Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV), jeho implementáciu a ...
 • Ověření funkčnosti směrovacího protokolu GRP v prostředí OPNET Modeler 

  Kováč, Dominik
  Bakalářská práce „Ověření funkčnosti směrovacího protokolu GRP v prostředí OPNET Modeler“ se zabývá problematikou MANET sítí a je zaměřená zejména na směrovací procesy. V této práci je zpracován teoreticky rozbor směrovacího ...
 • Ověření možností směrovacích protokolů pro sítě MANET v prostředí OPNET Modeler 

  Konečný, Daniel
  Tato bakalářká práce s názvem „Ověření možností směrovacích protokolů pro sítě MANET v prostředí OPNET Modeler“ je zaměřena na sítě MANET. První část představuje nejčastěji použité protokoly v prostředí OM. Druhá část je ...
 • Podpora QoS v MANET sítích 

  Figurny, Roman
  Teoretická část diplomové práce se zabývala problematikou MANET sítí, problematikou zajištění požadované kvality služeb v MANET sítích a rozborem možných implementací kvality služeb do těchto sítí. Praktická část práce ...
 • QoS model pro mobilní ad hoc síť 

  Mašek, Pavel
  Diplomová práce "QoS model pro mobilní ad hoc síť" se zabývá problematikou zajištění kvality služeb v MANET (Mobile ad hoc) sítích. V této diplomové práci je proveden popis MANET sítí a teoretický rozbor směrovacích protokolů ...
 • Simulace mobilní ad hoc sítě v prostředí NS-3 

  Kolaja, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je teoreticky rozebrat principy bezdrátových mobilních ad hoc sítí. V práci jsou popsány typy směrovacích protokolů jako je např. AODV, DSDV nebo OLSR. Dále jsou popsány vybrané typy modelů ...
 • Simulace směrovacího protokolu OLSR v prostředí OPNET Modeler 

  Potfay, Attila
  Hlavním úkolem této bakalářské práce je simulace směrovacího protokolu OLSR (Optimized Link State Routing Protocol) v prostředí OPNET Modeler a realizace scénáře, kde je možné simulovat funkčnost a vlastnosti tohoto ...
 • Sítě s volnou typologií se zaměřením na technologii MANET 

  Sehnálek, Adam
  Hlavním předmětem mé bakalářské práce je seznámení se s problematikou počítačových sítí s volnou topologií se zaměřením na technologii MANET, resp. Motorola MESH. Zabývá se simulací vlivu počtů uzlů v sítí na přenos dat ...
 • Směrovací protokol OLSR pro MANET sítě v simulačním prostředí OPNET Modeler 

  Hošek, Petr
  První část práce se zaměřuje obecně na problematiku směrování v počítačových sítích. Popisuje význam směrování, základní prvky, algoritmy a protokoly. Dále popisuje tzv. MANET (Mobile Ad-hoc Network) sítě, kde jsou rozebrány ...
 • Směrovací protokoly pro MANET sítě se zaměřením na QoS 

  Potfay, Attila
  Hlavním úkolem této diplomové práce je simulace směrovacího protokolu AODV (Adhoc On-Demand Distance Vector Routing) v prostředí Network Simulator ns-3, realizovat model MANET (Mobile Ad-hoc Network) sítě, který obsahuje ...
 • Směrovací protokoly v sítích s volnou topologií 

  Mahdal, Ondřej
  Tématem diplomové práce (dále jen DP) je seznámení se s problematikou počítačových sítí s volnou topologií se zaměřením na technologii MANET resp. Motorola MESH. Dále studium způsobů směrování a zajištění kvality služeb ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...