Now showing items 1-2 of 2

  • Ant Colony Optimisation for Performing Computational Task in Cellular Automata 

    Bidlo, Michal; Korgo, Jakub (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2019-06-24)
    A method is presented for the design of cellular automata rules by means of ant algorithms. In particular, Elitist Ant System and a~modified MAX-MIN Ant System are applied to search for transition functions of 1D cellular ...
  • Nové aplikace mravenčích algoritmů 

    Korgo, Jakub
    Mravenčí algoritmy byly použity na rozličné kombinatorické optimalizační úlohy. Jedna z těchto úloh, která však mravenčími algoritmy řešena nebyla, je návrh přechodových pravidel pro celulární automaty (CA). Což je i úloha, ...