Now showing items 1-20 of 22

 • Dynamický výpočet rozvodu šestiválcového motoru s 24 ventily 

  Guláš, Tomáš
  Diplomová práca sa zaoberá kontrolným výpočtom dynamického namáhania rozvodového mechanizmu OHV staronovej koncepcie 6-valcového traktorového motoru s 24 ventilmi od firmy Zetor Tractors, a.s.. Súčasťou práce je vytvorenie ...
 • Dynamika rotoru turbodmychadla s kluznými ložisky na bázi MBS 

  Hromádka, Adam
  V první části diplomové práce je popsána konstrukce turbodmychadel. Další část shrnuje přístupy řešení dynamiky rotoru automobilních turbodmychadel. Vytvoření modelu rotoru a nahrazení vazby s ložiskem je doplněno o výhody ...
 • Hnací ústrojí řadového tříválcového vznětového motoru 

  Langer, Zdeněk
  Stále se zvyšující požadavky na kvalitu produktů jako jsou spalovací motory, se současným požadavkem na výrobu co největšího množství kusů vedou i k urychlování vývoje motorů. S vývojem motorů dochází i k rozvoji softwarových ...
 • Inženýrský proces vývoje klikových hřídelí 

  Škrášek, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vývoje klikových hřídelí pro spalovací motory. Popisuje jednotlivé dílčí kroky konstrukčního procesu a zaměřuje se na pouţití moderních metod, které tento proces výrazně zkracují ...
 • Klikový mechanismus vznětového motoru V6 

  Homola, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem klikového mechanismu vidlicové šestiválcové vznětové pohonné jednotky se zaměřením na konstrukci klikového hřídele. Návrh je rozdělen do dvou fází: koncept a dispozice. Ve fázi konceptu ...
 • Koncepce řadového zážehového motoru 

  Kočvara, Antonín
  Tato práce se zabývá porovnáním řadového zážehového čtyřválcového motoru o zdvihovém objemu 1,5 litru a jeho tříválcové alternativy, která ze čtyřválce vychází. Práce je uvedena rešerší, kde jsou příklady některých současně ...
 • Koncepční návrh sportovního dvousedadlového vozu 

  Straka, Martin
  V této diplomové práci se zabývám návrhem koncepce dvousedadlového sportovního automobilu se zaměřením na torzní tuhost rámu a kinematiku náprav. Vypracování diplomové práce probíhalo od náčrtů, přes tvorbu modelu vozu s ...
 • Návrh jednoválcového zážehového motoru 

  Číž, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce experimentálního jednoválcového zážehového motoru určeného pro výzkumné účely. Cílem práce je návrh konstrukce klikové skříně. Práce obsahuje rešerši konstrukci zážehových motorů. ...
 • Návrh ložisek turbodmychadla pro nízkoviskózní oleje 

  Plánka, Jakub
  První část této diplomové práce obsahuje charakteristiku kluzných ložisek, jejich funkci a způsoby mazání. Dále popisuje chování rotoru turbodmychadla a jevy doprovázející pohyb rotoru. V další části se zabývá výpočtovými ...
 • Návrh vozidla skupiny E2 pro závody do vrchu 

  Malchárek, Martin
  V této diplomové práci se zabývám koncepčním návrhem vozu kategorie E2 pro závody do vrchu dle příslušných řádů FIA. Dále se zabývám detailním návrhem přední i zadní nápravy a rámu vozidla. Diplomová práce je od počátku ...
 • Přestavba experimentálního vozidla Formula Faster 

  Zarambukas, Michalis
  Hlavním úkolem této diplomové práce je přestavba hnacího agregátu u experimentálního vozidla Formule Faster. Jedná se o změnu stávajícího hnacího agregátu Ford Kent 1600cc za agregát Škoda 1,4 MPI. Následujícím úkolem je ...
 • Řadový čtyřválcový motor sportovního vozu 

  Šopík, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem závodního čtyřválcového motoru pro použití v závodech rallye s požadavkem nízké hmotnosti celé konstrukce, a to za použití vybraných pravidel kategorie Super 2000. Výpočtová ...
 • Řešení dynamiky pohonné jednotky ve vozidle 

  Hodas, David
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení a volba nejvhodnější možnosti uložení pohonné jednotky ve vozidle kategorie Formule Student. Hodnotí celkové dynamické chování pohonné jednotky, která má být uložena v rámu vozu ...
 • Simulační ověření dynamického chování portálového obráběcího stroje 

  Danda, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší simulačních SW pro simulaci dynamického chování strojů, tvorbou simulačního modelu stroje v MSC.ADAMS a experimentálním měřením posuvových sil. Dále pak simulacemi dynamiky pohybu ...
 • Simulační posouzení možností tlumení osy X těžkého obráběcího stroje 

  Štetina, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá simulační možnosti tlumení osy X těžkého obráběcího stroje. CAD model osy X poskytla společnost TOSHULIN, a.s. V práci je popsáno vytvoření sestavy osy X jako vázané mechanické tělesy s tuhými ...
 • Strukturální analýza bloku motoru 

  Chevtaikin, Sergei
  Tato diplomová práce se zabývá strukturální analýzou bloku spalovacího motoru. Hlavním cílem této práce byl návrh a porovnaní jednotlivých provedeni bloků motoru s krátkou a prodlouženou klikové skříně. V první části ...
 • Systém pro zabezpečení a střežení objektů a prostor 

  Kuchařík, David
  Tento projekt se zabývá existujícími možnostmi zabezpečení, jak mechanickou tak elektronickou cestou. Jako objekt pro zabezpečení byl vybrán řadový rodinný dům se zahradou. Byly rozpracovány dva návrhy na zabezpečení a ...
 • Tenzometrické závěsy kol Formule Student 

  Stariak, Gabriel
  Diplomová práca sa zaoberá skúmaním síl pôsobiacich z vozovky na pneumatiky. Cieľom je návrh a zostavenie meracieho reťazca, ktorý sníma sily v zavesení nápravy. Zaoberá sa zostavením matematického modelu, naviac detailne ...
 • Úprava sériově vyráběného spalovacího motoru na motor pro závodní použití 

  Závodný, Tomáš
  Tato bakalářská práce rozebírá úpravu motoru pro závodní použití do autokrosu. První část práce je pojata jako rešeršní a je zaměřená na to proč byl tento motor upravován a dále jaké úpravy byly provedeny. Další část se ...
 • Vliv pružnosti rozvodového mechanismu na pohyb ventilu 

  Řehůřek, Lukáš
  Cílem této diplomové práce je porovnání pohybu ventilu jedné sestavy (SVT) a pohybů jednotlivých ventilů kompletní sestavy s pružným vačkovým hřídelem s ohledem na dynamické vlastnosti. Součástí práce je také kinematický ...