Now showing items 1-20 of 25

 • Aplikace pro eskalaci odchylek z výrobních linek 

  Skalník, Marek
  Tato práce se zabývá problematikou vývoje mobilních aplikací, aktuálními mobilními operačními systémy a zaměřuje se na programování v prostředí iOS. Dále popisuje hlavní funkci ERP systému SAP, systému SAP ME a jejich ...
 • Aplikace pro evidenci a řízení strojírenské výroby 

  Koudela, Pavel
  Tématem práce je analýza řízení výroby ve společnosti SLB spol, s r. o. a následný návrh podkladů pro implementaci podpůrné aplikace. Mezi využité technologie patří strukturovaná analýza, objektově orientované programování, ...
 • Automatic Leveling And Loading Platform For Autonomous Production Line 

  Baštán, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The following text aims to familiarize readers with the basic concepts and construction solutions of an autonomous production line using additive production to serve as a data source for research and development of industrial ...
 • Enhancing Security of Health Information Using Modular Encryption Standard in Mobile Cloud Computing 

  Shabbir, Maryam; Shabbir, Ayesha; Iwendi, Celestine; Javed, Abdul Rehman; Rizwan, Muhammad; Herencsár, Norbert; Lin, Jerry Chun-Wei (IEEE, 2021-01-07)
  Despite the numerous and noticeable inherited gains of Mobile Cloud Computing (MCC) in healthcare, its growth is being hindered by privacy and security challenges. Such issues require the utmost urgent attention to realize ...
 • Grafické vizualizační komponenty pro systém COMES 

  Lebeda, Ladislav
  Tato práce je zaměřena na vytvoření grafických vizualizačních komponent pro aplikaci COMES Dashboard, systému operativního řízení výroby COMES. Nejprve se zabývá posouzením uživatelského rozhraní systému COMES, analýzou ...
 • Inovace laboratorní úlohy - "Tanky" 

  Škapa, Antonín
  Tato práce se zabývá inovací laboratorní úlohy „Tanky“. Jsou zde popsány nejpoužívanější senzory a aktuátory, včetně možností jejich připojení k PLC. Je rozebrána a pospána problematika normy ANSI/ISA S88 BATCH a ANSI/ISA ...
 • Komplexní systém řízení výroby stroje plnící linky lahví 

  Karola, Ladislav
  Obsahem diplomové práce je úvod do řídicího systému výroby definovaného jako MES. Obsahuje analýzu šesti velkých ztrát vznikajících ve výrobě. Popisuje, jak se tyto ztráty projevují a jaké mají následky. Dále jsou popsány ...
 • Komunikace OPC serverů se systémem MES (COMES) 

  Hromek, Jiří
  Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím modulu CCI systému COMES firmy COMPAS jako OPC klient. Byl popsán přenos dat na základě architektury OPC server OPC klient společně s OPC specifikacemi a standardy. Dále ...
 • Modul pro plánování výroby v MES 

  Tylich, Ladislav
  Cílem práce je seznámení s MES systémy, jejich vlastnostmi, vymezením hranic mezi ostatními systémy používaných v automatizaci. Dále je popsána problematika plánování výrobních operací. Je provedena rešerše matematických ...
 • Návrh a implementace programového vybavení pro připojení laboratorních modelů k MES systému 

  Dušek, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je pochopení standardu ISA-95 a výrobního informačního systému dle tohoto standardu. Dále vytvoření řídicí aplikace na PLC pro řízení diskrétní výroby na školním modelu zařízení. Práce vysvětluje ...
 • Plánovač výroby testbedu Industry 4.0 

  Kubásek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou plánovače výroby pro testbed Industry 4.0. Tvorbě předchází vysvětlení pojmů souvisejících s plánováním výroby – MES, ERP a Industry 4.0. Poté je nastíněna problematika plánování pro ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hlaváč, Petr
  Diplomová práce se zabývá posouzením informačního výrobního systému PHARIS a následným návrhem změn pro efektivnější práci s tímto informačním systémem. Diplomová práce je zaměřena na výrobní informační systém (MES). Hlavním ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hlaváč, Petr
  Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému divize Výroby přístrojových transformátorů a senzorů (IT&S), společnosti ABB s.r.o. a následným vytvořením návrhu změn pro eliminaci současných problémů. Práce je ...
 • Posouzení uživatelského rozhraní systému COMES 

  Škoda, Pavel
  Tato práce se zabývá rozborem uživatelského rozhraní systému COMES. Jejím cílem je vytvořit studii s názory uživatelů na tento systém a z takto získaných informací pak navrhnout jeho vylepšení. V první řadě jsou zde sepsány ...
 • Production Scheduling Subsystem For Mes 

  Tylich, Ladislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper focuses on production scheduling for concrete application of automatic bartender controlled by robotic arm. It creates order of tasks for robot to satisfy all drink orders. It also aims to bring new ideas to ...
 • Přenos a využití procesních dat (PLC) v systému řízení výroby 

  Kupčík, Michal
  Tato práce objasní čtenářovi komplikovanost plánování výroby a proč je pro tuto činnost výhodnější využít k tomuto určený systém. Dále se zde dočte o složitosti řízení výroby a o nutnosti provázanosti elektronických ...
 • Převod vizualizace WinCC do MES systému COMES 

  Kárník, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vizualizací průmyslových aplikací, konkrétně převodem vizualizačních dat z programu Siemens Simatic WinCC do formátu XML s využitím vestavěného editoru skriptů. V dalším kroku řeší převod ...
 • Realizace vzorového skladového systému ve výrobně informačním systému COMES 

  Štoudek, Marcel
  Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření vzorového skladového systému v programovém prostředí COMES od firmy COMPAS Automatizace s. r. o., sídlo Žďár nad Sázavou. Skladový systém je naprogramován v modulu COMES Modeller ...
 • Řízení funkcí kvality a trasování v procesu výroby nádrží pro brzdovou kapalinu 

  Kubín, Jan
  Předmětem této diplomové práce je teoretický popis řízení kvality a trasování v diskrétní výrobě, jeho využití k vytvoření koncepce řízení, specifikace použitého hardwaru, popis komunikace mezi periferiemi a PLC a tvorbě ...
 • Sběr dat z PLC do systému MES 

  Kárník, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem funkce MES systémů, konkrétně systému COMES od firmy COMPAS. Práce se soustředí zejména na přenos a archivaci dat z průmyslových řídicích systémů.