Now showing items 1-20 of 39

 • Analyzátor protokolu DMX512 s připojením na USB rozhraní 

  Bartoň, Zdeněk
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s moderními technologiemi pro řízení scénické a hudební techniky, se zaměřením zejména na nové technologie komunikace. Následně se tato práce zabývá návrhem a realizací modulu umožňujícího ...
 • Analýza audio signálu v reálném čase 

  Řezáč, Martin
  Cílem této práce je vytvořit program, který bude schopen na základě příchozích audio vzorků rozpoznávat v reálném čase základní frekvenci tónu, na základě určené frekvence vytvářet MIDI informace a ty posílat na zvolené ...
 • Aplikace pro programování MIDI kontrolerů 

  Dolejší, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem aplikace, která umožňuje naprogramovat po- mocí MIDI System Exclusive zpráv funkce ovldádacích prvků kontrolerů ControlFREAK a Bitstream 3x. Teoretická část se zabývá rozborem ...
 • Automatický bubeník pomocí technologií XML, MIDI a Pure Data 

  Konczi, Róbert
  Tento dokument sa zaoberá s XSLT transformáciou MusicXML dokumentov pre hudobné účely, konkrétne vytvorenie automatického bubeníka pre aplikácie v XML a PureData. V tejto práci sú vysvetlené dva rôzne XSLT transformácie. ...
 • Elektrické housle s MIDI výstupem 

  Spilka, Benedikt
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh a konstrukce elektrických houslí s MIDI výstupem. Práce obsahuje návrh a realizaci snímače, elektroniky houslí a program pro převod zvuku do MIDI zpráv. Na konci práce je také ...
 • Experimentální hardwarový hudební nástroj, demonstrující možnosti sonifikace světla 

  Rezek, Václav
  Cílem práce je návrh a konstrukce experimentálního hudebního nástroje SuperDu-perRainbowThing, jehož experimentálnost spočívá v sonifikaci barevného spektra. Hlavní hardwarová část nástroje je tvořena mikrokontrolerem ...
 • Experimentální softwarový hudební nástroj 

  Konečný, Dominik
  Cílem práce je návrh a následné vytvoření syntetizéru kombinujícího aditivní a subtraktivní syntézu v programu Max/MSP. Syntetizér se bude vyznačovat vysokou variabilitou práce s amplitudovými obálkami, nízkofrekvenčními ...
 • Generátor hudby a zvukové efekty 

  Vaňků, Nikita
  Cílem práce je zpracovat návrh digitalního syntetizátoru a modulátoru na vestavěném sys- tému. Práce nejdříve existující digitální syntetizéry a modulátory ve vestavěných systémech a následně se věnuje návrhu možného ...
 • Generátor synchronizačního kódu pro hudební aplikace 

  Vácha, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem MIDI protokolu a především oblasti implementace synchronizačních metod. Cílem této práce je návrh a vytvoření prototypu zařízení, které vysílá jeden druh synchronizačního kódu, a ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Geršl, Jan
  Práce se zabývá fenoménem grafického intra s omezenou velikostí. Vysvětluje motivaci k jeho tvorbě, stručně se zmiňuje o historii, popisuje obecně principy a techniky běžně používané při vývoji krátkých dem a také detailně ...
 • Grafické intro 64kB s použitím OpenGL 

  Věrný, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením grafického intra s omezenou velikostí spustitelného souboru. K dosažení tohoto cíle bylo využito OpenGL společně s metodami procedurálního generování, exe packer a různá nastavení ...
 • Harmonizace melodie 

  Vlasák, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickou harmonizací melodie. Implemetovaný systém využívá strojového učení, kdy se principy harmonie učí z databáze MIDI souborů. Vstupem tohoto systému mohou být jednohlasé skladby ve ...
 • Harmonizace melodie 

  Svoboda, Jan
  Cílem této diplomové práce bylo prozkoumat možnosti automatické harmonizace melodie. Výsledný harmonizační systém je postaven na slovníkové metodě založené na komprimačním algoritmu LZW. Výstupem systému jsou zharmonizované ...
 • Harmonizace melodie s melodickým basem 

  Kondela, Emil
  Tato bakalářská práce se zabývá harmonizací melodie. Hlavním cílem je vyprodukovat harmonii pro libovolnou melodii v sopránu. Na harmonizaci je využito neuronové sítě. Jako vstup je použita melodie ve formátu midi a na ...
 • Hudební improvizace 

  Angelov, Michael
  Bakalářská práce sa zabývá problematikou algoritmické kompozice hudby, zejména oblastí počítačem řízené hudební improvizace. V úvodních kapitolách je uveden přehled existujícich nástrojů a přístupů nejčastěji používaných ...
 • Hudební improvizace v reálném čase 

  Mareček, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem počítačového systému schopného v reálném čase improvizovat hudbu do uživatelem hrané hry na hudební nástroj připojený přes MIDI rozhraní k počítači. Na základě mého návrhu je klíčová ...
 • Jednoduchý syntezátor s osmibitovým kontrolérem 

  Kuczman, Petr
  Práce obsahuje informace o fyzikálních vlastnostech zvuku a stručně definuje základní typy syntéz audio signálu. Podrobně se věnuje využité přímé digitální syntéze pulzní šířkovou modulací. Zabývá se možnostmi, které skýtají ...
 • Konvertor synchronizačního kódu MTC a LTC 

  Miškařík, Vít
  Konvertor synchronizačních kódů LTC na MTC a naopak je důležité zařízení pro synchronizaci všech zařízení používaných pro úpravy, střih a jinou práci se zvukovými a videomateriály. Většina těchto digitálních zařízení ...
 • MIDI kontroler pro řízení DAW software 

  Korytář, Matěj
  Tato práce se zaměřuje na problematiku DAW kontrolerů pro řízení zvukového produkčního software. V rámci práce je analyzován jeden z používaných komunikačních protokolů, protokol Mackie Control. Jelikož je tento protokol ...
 • MIDI vysílač SysEX zpráv 

  Špiřík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem MIDI protokolu a především rozborem MIDI SysEx zpráv, které jsou v dnešní době čím dál více využívané. Cílem této práce je návrh a realizace zařízení, které tyto SysEx zprávy bude ...