Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní komunikační systémy s více anténami 

    Teplý, Lukáš
    Tato semestrální práce se zabývá využitím technologie MIMO v bezdrátových systémech určených pro mobilní komunikaci. Na počátku jsou popsány výhody technologie MIMO a schéma komunikačního kanálu. Komunikace probíhá skrze ...