Now showing items 1-5 of 5

 • Mobilita sítí v Mobile IP 

  Havelka, Michal
  Semestrální práce se zabývá problematikou mobility sítí (NEMO) v protokolech Mobile IPv4 a Mobile IPv6. Popisuje základní princip činnosti protokolů Mobile IP, definuje rozdíly mezi mobilitou uzlů a mobilitou sítí a navrhuje ...
 • Porovnání pokročilých přístupů pro analýzu fMRI dat u oddball experimentu 

  Fajkus, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním a analýzou dat, získaných při experimentálním vyšetření pomocí funkční magnetické rezonance. Jedná se experimentální úkol typu oddball, jehož cílem je vyšetření kognitivních funkcí ...
 • Stanovení reziduí chloramfenikolu v biologickém materiálu, vodě a krmivech metodou GC/MS 

  Lukačková, Dagmar
  Tato diplomová práce se věnuje problematice výskytu a stanovení reziduí chloramfenikolu v biologickém materiálu. Teoretická část je literární rešerší shrnující informace o veterinárních léčivech, jejichž použití je u ...
 • Studie řízení výrobního procesu u vybraných produktů 

  Růžička, Pavel
  Diplomová práce se zabývá průběhem výroby odlitků ve společnosti ŽĎAS, a.s. a způsobem implementace požadavků zákazníka. Cílem práce bylo vytvořit diagram Work Flow technické přípravy výroby podle interních směrnic. Dalším ...
 • Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu 

  Němeček, Pavel
  První část práce je zaměřena na teoretický rozbor metod zobrazování objemových dat. Analyzovány jsou jak metody zobrazující objemová data pomocí převedu na síť trojúhelníků, tak metody přímého zobrazení objemových dat. ...