Now showing items 1-2 of 2

  • Generování procedurálních textur v shaderu 

    Veverka, Pavel
    Práce se zabývá problematikou generování procedurálních textur a jejich použití v OpenGL. Jsou zde popsány teoretické základy OpenGL a shaderů. Jádrem je rozebrání principů metod generování procedurálních textur pomocí ...
  • Mapování textur 

    Strach, Zdeněk
    Diplomový projekt se zabývá problematikou mapování textur v zobrazovací metodě "ray tracing". V úvodu práce je stručně popsána metoda "ray tracing" a metody mapování textur, nejprve procedurálních a později 2D. Následující ...