Now showing items 1-2 of 2

  • Complex study on compression of ECG signals using novel single-cycle fractal-based algorithm and SPIHT 

    Němcová, Andrea; Vítek, Martin; Nováková, Marie (Springer Nature, 2020-09-25)
    Compression of ECG signal is essential especially in the area of signal transmission in telemedicine. There exist many compression algorithms which are described in various details, tested on various datasets and their ...
  • Detekce komplexů QRS v signálech EKG 

    Zhorný, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá detekcí komplexů QRS z elektrokardiogramů s využitím časově frekvenční analýzy. Detekční postupy jsou založeny na vlnkové a Stockwellově transformaci. V teoretické části práce jsou popsány ...