Now showing items 1-7 of 7

 • Akustická měření v reálném prostředí 

  Mach, Václav
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice akustických měření. Jsou zde popsány dva systému používané pro tyto účely - MLS a esweep. Jsou porovnány jejich výhody a nevýhody a jsou provedeny praktické ukázky měření ...
 • Aplikace pro měření impulsových odezev prostorů 

  Vrbík, Matouš
  Tato bakalářská práce zkoumá problematiku měření impulsní odezvy prostoru. Jsou zde rozebírány signály vhodné k jejímu měření, důraz je kladen na signály s přelaďovaným kmitočtem (sweep) a MLS signály. Představeny jsou ...
 • Databáze impulsových odezev akustických prostorů s parametrizací mnohonásobných odrazů 

  Šiška, Jakub
  Obsahom teoretickej časti tejto bakalárskej práce je popis impulznej odozvy, echogramu, rozbor rôznych metód pre meranie impulzných odoziev a ich porovnanie. Ďalej sú opísané objektívne parametre akustiky priestoru, analýza ...
 • Design Of Acoustic Diffusers To Increase Room Diffusion 

  Burda, Jan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This work focuses on design of acoustic diffusers and simulation of their influence on the acoustic field. The basic types are described in terms of their construction and scattering properties. The work also uses the AFMG ...
 • Kompenzace kmitočtových charakteristik reproduktorů pro širší poslechové pole 

  Beránek, Šimon
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výpočtu průměrné impulzové odezvy místností. Jsou zde rozebrány měřící signály MLS a lineárně/exponenciálně přelaďovaný sinusový signál. Představeny jsou interpolační metody a ...
 • Návrh a měření parametrů akustických difúzních prvků 

  Burda, Jan
  Tato práce se zaměřuje na problematiku akustických difuzorů. V úvodní kapitole je popsána nezbytná teorie týkající se šíření zvuku uzavřeným prostorem. Popsána jsou také akustická pole. Následuje popis různých typů difuzních ...
 • Vizualizace obličejové mimiky pro robotickou hlavu 

  Pospíchal, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá využitím zpětné projekce pro vizualizací mimiky sociobota. Je navržena a implementována kalibrace obrazu k zamezení deformace a změny jasu promítaného obrazu způsobenou zakřivením projekční plochy. ...