Now showing items 1-10 of 10

 • Analyzátor protokolu DMX512 s připojením na USB rozhraní 

  Bartoň, Zdeněk
  Cílem této práce je seznámit čtenáře s moderními technologiemi pro řízení scénické a hudební techniky, se zaměřením zejména na nové technologie komunikace. Následně se tato práce zabývá návrhem a realizací modulu umožňujícího ...
 • Autonomní programátor mikroprocesorů AVR s ethernetovou konektivitou 

  Verner, Lukáš
  Hlavním cílem semestrálního projektu je seznámení se s problematikou programování mikropočítačů AVR firmy Atmel, seznámení se s protokolem SD/MMC karty, navrhnutí vhodného řešení pro ethernetové připojení pro konstrukci ...
 • Bateriově napájený koncentrátor dat s mikrokontrolérem 

  Andrýs, Jiří
  V návrhu jsou uvedeny postupy pro omezení energetické spotřeby bateriových zařízení. Je implementováno sofwarové SPI pro MMC kartu a souborový systém FAT16 bez rozšíření VFAT (Virtual File Allocation Table) – LFN (Long ...
 • Malý datalogger s flash kartou 

  Vágner, Martin
  Práce se zabývá konstrukcí bateriového dataloggeru se záznamem na paměťovou flash kartu. V úvodu jsou diskutovány parametry, funkce a vybavení běžně dostupných dataloggerů. Dále je nastíněna problematika číslicového měření ...
 • Nanokompozity s kovovou matricí 

  Chlupová, Monika
  Tato práce se zabývá převážně nanokompozity s kovovou matricí (MMNC), jejichž výzkum započal teprve nedávno. V první části této práce jsou definovány kompozitní materiály obecně, přičemž větší část je věnována kompozitům ...
 • Nejistota měření přetvoření a mechanického napětí pomocí odporových tenzometrů 

  Dokoupil, Pavel
  Práce se zabývá stanovením nejistoty měření přetvoření a mechanického napětí pomocí odporových tenzometrů. V práci jsou uvedeny dvě metody pro stanovení nejistoty měření. Metody GUF a MMC jsou následně aplikovány na měření ...
 • Prototyp outdoorového počítače na platformě FITkit 

  Röhrich, Pavel
  V této práci je popsán prototyp, který je vybudován na platformě FITkit a je zapojen v nepájivém poli. V práci je popsán způsob připojení a komunikace mikrokontoléru řady MSP430 s GPS modulem, displejem, MMC kartou a ...
 • Připojení paměťové karty SD k mikrokontroléru 

  Laurinc, Pavel
  Autor se zaobírá paměťovými kartami Secure Digital (SD) a 8-bitovými mikrokontrolérmi z rady Atmel AVR. Popisuje jejich architekturu, vlastnosti a technologie použité v těchto zařízeních. Dále vysvětluje princip komunikačních ...
 • Využití paměťové karty SD na platformě FITKit 

  Gazda, Martin
  Hardware s možností rekonfigurace představuje moderní trend ve vývoji nových obvodů. Velké množství vestavných systémů je využíváno jako mobilní zařízení s vysokými nároky na množství zpracovávaných dat i energetickou ...
 • Vývojový modul s 32bitovým procesorem typu ARM 

  Pokorný, Vladimír
  Práce se zabývá návrhem vývojového modulu s procesorem ARM. Nejprve je proveden stručný popis historie vývoje tohoto procesoru a jeho vnitřní struktury. Poté je krátce popsán vybraný procesor Atmel AT91SAM7SE512. V další ...