Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza modelů chování pilota při řízení letu letounu 

  Jirgl, Miroslav
  Práce se zabývá modelováním lidského chování, resp. modelováním chování pilota, při řízení letu letounu z pohledu systémů automatického řízení. Pro tyto účely je nejprve prezentován úvod do problematiky popisu a modelování ...
 • Analýza trajektorie mobilních mapovacích platforem 

  Centový, Radoslav
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami sledovania trajektórie mobilných mapovacích systémov s cieľom porovnania ich presnosti. Práca pojednáva o jednotlivých komponentoch mobilného mapovacieho zariadenia ktoré boli použité ...
 • Ovladače do PLC TC700/Foxtrot pro ochrany REF630/REF615 

  Till, Přemysl
  Práce se zabývá komunikací v průmyslových systémech, konkrétně standardem IEC 61850. Teoretická část obsahuje rešerši informačních zdrojů zabývajících se IEC 61850 a stručné shrnutí datového modelu a modelu vertikální ...
 • Simulátor průmyslové komunikace standardu IEC 61850 

  Srp, Jakub
  Práce se zabývá komunikačními protokoly podle standardu IEC 61850. Konkrétně se jedná o protokoly SMV (Sampled Measured Values), GOOSE (Generic Object Oriented Substation Events) a MMS (Manufacturing Message Specification) ...
 • Testování zranitelností v průmyslových sítích 

  Zahradník, Jiří
  Práce simuluje vybrané zranitelnosti standardu IEC 61850 a následně řeší mitigační opatření pro zvolené zranitelnosti. Autor simuloval zranitelnosti protokolu GOOSE, útok na NTP a útok na MMS klienta. Konkrétně se jedná o ...