Now showing items 1-2 of 2

  • Magnetooptická charakterizace materiálů pro spintroniku 

    Vojáček, Libor
    Magnetooptický Kerrův jev představuje užitečný nástroj pro zkoumání magnetických vlastností kovových povrchů. Jeho využití při měření procesu přepínání magnetizace vnějším magnetickým polem nám může poskytnout cennou ...
  • Vektorová Kerrova magnetometrie 

    Flajšman, Lukáš
    Moderní magnetické materiály a na nich postavená zařízení se v poslední době stávají značně komplexními s vysokými nároky jak na výrobu, tak na charakterizaci jejich vlastností. Z malého výčtu jevů, které sou schopny ...