Now showing items 1-14 of 14

 • Model metropolitní optické sítě 

  Prudík, Jiří
  V diplomové práci se zabývám základními principy a metodami budování metropolitní optické sítě. Účelem je navrhnout vhodnou strukturu sítě, metody výstavby a použitelné prvky s ohledem na budoucí vývoj sítě, na její životnost ...
 • Návrh migrace části ICT infrastruktury do datového centra 

  Kočíbová, Iveta
  Tato Diplomová práce se zabývá návrhem migrace části ICT infrastruktury dvou lokalit mezinárodní společnosti do externího datového centra. Analyzuje současný stav ICT společnosti, popisuje virtualizační infrastrukturu a ...
 • Návrh nových laboratorních úloh pro prostředí GNS3 

  Barniak, Martin
  Diplomová práca sa zaoberá štyrmi laboratórnymi úlohami v simulačnom prostredí GNS3. Navrhnuté úlohy sa primárne zameriavajú porovnaním protokolov IPv4 a IPv6. V prvej úlohe sa vyskytuje tematika smerovacích protokolov ...
 • Návrh využití vysokorychlostního systému pro laboratoř 

  Benda, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o vysokorychlostním komunikačním zařízení na bázi směrovačů CISCO 2821. Zahrnuje popis použitých zařízení, fyzické i logické zapojení, návod pro základní orientaci v operačním systému IOS ...
 • Nové metody zajištění kvality služeb v datových sítích 

  Hošek, Jiří
  Dizertační práce je zaměřena na výzkum v oblasti technologií pro zajištění kvality služeb v datových sítích. Moderní komunikační sítě se v dnešní době již neobejdou bez kvalitního nástroje pro poskytování odlišného zacházení ...
 • Nové trendy v návrhu datových sítí 

  Hlavatý, Jindřich
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj současných datových sítí a vývoj používaných protokolů. V teoretické části jsou rozebírány základní protokoly sítí a jejich postupný vývoj, VLAN sítě a protokol Spanning Tree, ...
 • Nové trendy v návrhu datových sítí 

  Hlavatý, Jindřich
  Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj současných datových sítí a vývoj používaných protokolů. V teoretické části jsou rozebírány základní protokoly sítí a jejich postupný vývoj, VLAN sítě a protokol Spanning Tree, ...
 • Perspektivní využití technologie CISCO 

  Mojžiš, Ľubomír
  Tato bakalářská práce pojednává o vysokorychlostním komunikačním systému CISCO, který se nachází v laboratoři SC5.35. V práci jsou navrženy celkem 3 laboratorní úlohy. První laboratorní úloha je zaměřená na kvalitu služeb ...
 • Přenos multimédií v MPLS síti 

  Vlček, Lukáš
  Práca uvádza prednostné črty MPLS technológie voči ostatným prenosovým WAN mechanizmom, poukazuje na jej výhody. V ďalšej časti práce je opísaný princíp smerovania a prepínania v MPLS s dôrazom na porovnávanie s IP sieťou. ...
 • QoS v IP síti za pomoci simulačního nástroje OMNeT++ 

  Hudec, Lukáš
  Obsahem práce je seznámení se se simulačním nástrojem OMNeT++ a s jeho nadstavbou INET Framework. Na toto téma je v práci realizovaná ukázková simulace IP sítě za pomoci sady modelů INET Framework. Dále se práce zabývá ...
 • Rozbor protokolů CISCO sítí 

  Karlík, Martin
  ABSTRAKT Bc.Karlík, Martin Ústav telekomunikací, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Vysoké učení technické v Brně. Rozbor protokolov CISCO sietí Táto semestrálna práca je venovaná CISCO sieťam a protokolom ...
 • Technologie MultiProtocol Label Switching v sítích Ethernet 

  Kiška, Martin
  V úvodu práce jsou rozebrány důvody pro přechod ze starších technologií na sítě s pod- porou MultiProtocol Label Switching, které umožňují jednoduchou rozšřitelnost sítě. V teoretické části jsou zkoumány základní principy ...
 • Virtuální privátní sítě na bázi technologie MPLS 

  Daněk, Michal
  Diplomová práce se zabývá architekturou sítě na bázi technologie multiprotokolového přepojování podle návěští (MPLS). Dále její využití pro bodové či více bodové spoje ať už na úrovni síťové nebo spojové vrstvy. Praktická ...
 • Zajištění kvality služeb pomocí protokolu MPLS 

  Henzl, Václav
  Cílem této semestrální práce je vytvoření modelu MPLS sítě v programovém vybavení OPNET Modeler a následné simulování chování této sítě se zaměřením na zajištění kvality služeb. Tato práce obsahuje teoretický úvod do ...