Now showing items 1-17 of 17

 • Dc/Dc Converter For One Photovoltaic Panel With Fully Digital Control 

  Benda, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The paper deals with the topic of design and realization of full digital control DC/DC converter for one photovoltaic panel with a 250 W peak power. A flyback topology with a non traditional snubber circuit was selected ...
 • The Development Of The Model Of PV System For Electric Water Heating 

  Sochor, Tomas (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Generally, this paper informs about a concepts of the system for electric water heating which contains photovoltaic (PV) panels. Furthermore, the paper describes chosen concept in detail and it shows proposed model in ...
 • Digitálně řízený spínaný napájecí zdroj 

  Krška, Vlastimil
  Tato diplomová práce se zabývá úvodem do spínaných napájecích zdrojů, zvláště je zaměřena na problematiku digitálního řízení. Jsou zde shrnuty základní topologie spínaných zdrojů a diskutováno řešení zásadních problémů, ...
 • Elektronické obvody pro malé fotovoltaické elektrárny 

  Benda, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a následným testováním elektronických obvodů určených pro použití v malých fotovoltaických elektrárnách. Konkrétně jde o subsystémy pro napájení spotřebičů, nabíjení ...
 • Energetické řešení off-grid kontejnerové stavby 

  Filka, Tomáš
  Tato práce shrnuje současné možnosti využití obnovitelných zdrojů elektrické energie a doplňkových technologií, které lze použít při navrhování off-grid staveb. Konkrétně se zabývá možností jejich aplikace na stále více ...
 • Malá solární elektrárna 

  Šimůnek, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé solární elektrárny s akumulátorem, která bude napájet menší domácí spotřebiče. Informace o stavu zařízení bude možné sledovat přímo na zařízení a také ve veřejné tabulce na ...
 • MEMS termoelektrický generátor v letecké aplikaci 

  Janák, Luděk
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem autonomního zdroje elektrické energie založeného na MEMS termoelektrickém generátoru. Uvažovaný generátor bude následně použit pro napájení autonomní senzorické jednotky pro letecké ...
 • Měnič napětí s MPPT algoritmem pro solární článek 

  Špina, Martin
  Tato práce se zabývá konstrukcí solárního nabíječe lithium iontových akumulátorů využívající mikrokontrolér, který řídí DC/DC měnič nabíjející akumulátor. Řídící algoritmus je navržen tak, aby nabíječ využíval bod maximálního ...
 • Měnič pro fotovoltaické panely 

  Gottwald, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem výkonového měniče určeného pro použití ve fotovoltaických systémech. Klíčovým je použití programovatelného hradlového pole (FPGA) pro realizaci řídicích funkcí. Do detailu jsou diskutovány ...
 • Model solární elektrárny 

  Janic, Lukáš
  Semestrálny projekt o modelovaní solárnej elektrárne v prostredí Matlab. V prvej časti sa práca venuje historií spracovania slnečnej energie, princípu činnosti a konštrukcii fotovoltaického článku a meničov napätia. V ...
 • MPPT regulátor systému fotovoltaické elektrárny s inteligentním managementem baterií 

  Uhlíř, Marcel
  Tato práce se zabývá návrhem fotovoltaického regulátoru s využitím technologie MPPT založené na algoritmu Perturb & Observe rozšířeném o zpracování pomocí fuzzy logiky. Převedená energie je ukládána do bateriového systému ...
 • Otevřená platforma mobilního telefonu 

  Malinčík, Ondrej
  Cieľom tejto práce je konštrukcia mobilného telefónu, ktorý sa dá zostaviť z bežne do- stupných súčiastok. Koncept umožňuje kontrolu nad mobilnou komunikáciou v sieti GSM na úrovni AT príkazov. Dôraz je kladený na úsporu ...
 • Solar Power Inverter 

  Gottwald, Petr (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Design of a solar power inverter with 1 kW output power capability is discussed in this paper. Interleaved boost topology used in the step-up stage as well as the output full-bridge stage are described. Control block ...
 • Soustava DC/DC měničů pro solární panely fotovoltaické elektrárny 

  Benda, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem přizpůsobovacího DC/DC měniče pro jeden fotovoltaický panel o špičkovém výkonu 250 W. Diplomová práce je rozdělena na části zabývající se detailním návrhem silové části, návrhem ochran ...
 • Systém napájení domácnosti z obnovitelných zdrojů energie 

  Gálus, Matej
  Práce se zabývá možnostmi simultánního využití fotovoltaické a větrné energie pro aplikaci v autonomním systému pro napájení domácnosti bez připojení k elektrické rozvodné síti. Jsou popsány možnosti zapojení fotovoltaických ...
 • Tvorba modelu systému FVE – elektrický ohřev užitkové vody 

  Sochor, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem modelu fotovoltaické elektrárny pro ohřev užitkové vody v programu PSCAD. V teoretické části práce je proveden rozbor zapojení fotovoltaických systémů vzhledem k distribuční soustavě. Poté je ...
 • Využití termoelektrického generátoru pro zvýšení účinnosti otopného tělesa 

  Kříž, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem napájení ventilátoru, který zajistí zvýšení účinnosti topného tělesa. Pro využití v oblastech bez elektrické energie napájení zajišťuje termoelektrický generátor. Soustava musí fungovat ...