Now showing items 1-8 of 8

 • Hydraulické tlumiče podvozků kolejových vozidel 

  Odehnal, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá především konstrukčním řešením různých adaptivních tlumičů určených pro podvozky kolejových vozidel. Nejprve je sestaven obecný přehled informací týkajících se tohoto tématu. Následně jsou ...
 • Konstrukční návrh „fail-safe“ magnetoreologického tlumiče 

  Hašlík, Igor
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem takzvaného fail-safe systému magnetoreologického tlumiče. V úvodní části je obsaženo shrnutí vědomostí potřebných pro vývoj takového zařízení. Dále jsou uvedeny některé ...
 • Přehled konstrukčních řešení magnetoreologických tlumičů 

  Tran, Adam
  Bakalárska práca popisuje tlmiace systémy v podobe MR tlmičov a MR ventilov. Na úvod je uvedený samotný MR efekt v MR zariadeniach. Ďalšia časť práce zahrňuje jednotlivé konštrukcie, materiálové usporiadanie, charakteristiky ...
 • Sedimentace MR kapaliny při startu nového vesmírného nosiče 

  Berka, Pavel
  Práce se zabývá experimentálním zjištěním míry sedimentace magnetoreologické (MR) kapaliny, vystavené účinkům zrychlení 1-6 G, čímž je simulováno přetížení při startu vesmírného nosiče. Cílem práce je poskytnout nové ...
 • Studium sedimentace MR kapalin pro kosmické aplikace 

  Vančurová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá experimentálním určením vlivu velikosti železných částic na rychlost sedimentace magnetoreologických (MR) kapalin. Jsou zde zkoumány MR kapaliny od tří výrobců: Liquids Research Limited ...
 • Testování sportovního automobilového odpružení 

  Čípek, Pavel
  Tato práce se zabývá testováním sportovního automobilového odpružení, resp. testováním rychlého magnetoreologického tlumiče v semiaktivním závěsu odpovídajícímu čtvrtinovému modelu automobilu. Použitý rychlý magnetoreologický ...
 • Tribologické charakteristiky chytrých kapalin 

  Michalec, Michal
  Diplomová práca sa zaoberá experimentálnym štúdiom tribologických charakteristík smart kvapalín. Smart kvapaliny sú látky v kvapalnom skupenstve reagujúce na prítomnosť magnetického alebo elektrického poľa zmenou reologických ...
 • Trvanlivostní test magnetoreologické kapaliny za vysoké teploty 

  Grygárek, David
  Tato bakalářská práce se zabývá chováním magnetoreologické kapaliny během trvanlivostního testu. V první části jsou popsány základní vlastnosti MR kapalin a je definován parametr LDE (Lifetime Dissipated Energy) sloužící ...