Now showing items 1-20 of 50

 • 3d Segmentation Of The Spinal Canal And Intervertebral Discs In Mri Data 

  Koban, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The concern of this work is development of the method for the spinal canal and intervertebral discs (IVD) segmentation in volume MRI data. The primary aim is to achieve the highest possible level of automation and accuracy ...
 • Akcelerace zpracování dat z MRI na GPU 

  Kešner, Filip
  Tato bakalářská práce byla vypracována v průběhu studijního pobytu na Universita della Svizzera italiana ve Švýcarsku. Identifikace trajektorií neuronových vláken uvnitř lidského mozku má velký význam v mnoha lékařských ...
 • Application Of Optimisation Methods For Mri Data Segmentation 

  Olešová, Kristína (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The presented paper describes a use of metaheuristic algorithm for medical image segmentation. First section is dedicated to a brief introduction to the principles of this kind of segmentation and second section is used ...
 • An Automatic Technique for MRI Based Murine Abdominal Fat Measurement 

  Tang, Y.; Simerly, R.; Moats, R. A. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  Because of the well-known relationship between obesity and high incidence of diseases, fat related research using mice models is being widely investigated in preclinical experiments. In the present study, we developed a ...
 • Automatická 3D segmentace obrazu mozku 

  Bafrnec, Matúš
  Táto bakalárska práca popisuje návrh a implementáciu systému na automatickú 3D segmentáciu mozgu založeného na konvolučných neurónových sieťach. Prvá časť práce je venovaná krátkej histórii neurónových sietí a teoretickému ...
 • Chyby měření difúze pro MRI 

  Uríča, Jozef
  Studium chyb ve zobrazovacích metodách měření difúzních koeficientů.
 • Chyby v MRI metodách měření difúzních koeficientů 

  Uríča, Jozef
  Diplomová práca chyby v MRI metódach merania difúznych koeficientov sa zaoberá preštudovaním merania difúzií metódami NMR, špecifikuje miesta príčiny vzniku určenia difúznych koeficientov. Hlavnou funkciou programu je ...
 • Comparison of Two Methods for Automatic Brain Morphometry Analysis 

  Schwarz, D.; Kasparek, T. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-12)
  The methods of computational neuroanatomy are widely used; the data on their individual strengths and limitations from direct comparisons are, however, scarce. The aim of the present study was direct comparison of DBM based ...
 • Detekce a segmentace mozkového nádoru v multisekvenčním MRI 

  Dvořák, Pavel
  Tato práce se zabývá detekcí a segmentací mozkového nádoru v multisekvenčních MR obrazech se zaměřením na gliomy vysokého a nízkého stupně malignity. Jsou zde pro tento účel navrženy tři metody. První metoda se zabývá ...
 • Fixace biologických vzorků 

  Brachtl, Martin
  Cílem diplomové práce je seznámit se s možností fixace biologických vzorků. Vybrat a fixovat vhodnou tkáň pomocí formaldehydu a dalšího fixačního prostředku. V neposlední řadě provést měření pro zjištění vlivu formaldehydu ...
 • Java klient pro 3D zobrazení medicínských obrazových dat 

  Bireš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá interaktivním zobrazováním 3D medicínských obrazových dat v jazyce Java. Cílem práce je zjistit přínosy využití tohoto jazyka v medicínských vizualizacích a najít vhodné prostředky pro jeho ...
 • Klasifikace stupně gliomů v MR datech mozku 

  Olešová, Kristína
  Táto práca sa zaoberá klasifikáciou mozgových gliómových nádorov na nízko a vysoko agresívne nádory a predikciou doby prežitia pacientov po úplnej resekcii nádoru na základe obrazových dát dostupných z magnetickej rezonancie. ...
 • Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI 

  Mangová, Marie; Rajmic, Pavel; Jiřík, Radovan (Společnost elektrotechnického inženýrství, 2013-11-20)
  Perfúzní zobrazování v MRI je lékařská diagnostická metoda, kdy pacientovi podáme kontrastní látku a poté průběžně sledujeme průběh její koncentrace v postižené oblasti. Tuto závislost můžeme přibližně matematicky popsat ...
 • Konvoluční neuronové sítě pro detekci objektů v medicínských obrazech 

  Koščová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá konvolučnými neurónovými sieťami (CNN) pre detekciu objektov v medicínskych obrazoch. Pre lepšie pochopenie problematiky sú najprv popísané umelé neurónové siete a CNN všeobecne, neskôr sú ...
 • Kvantifikace T1 pro preklinické MRI 

  Dvořáková, Lenka
  Kvantifikace T1 mapy myokardu je důležité pro diagnostiku myokardické fibrózy. Kardiální magnetická rezonance malých zvířat je obtížná z důvodu vysoké srdeční a respirační frekvence. Pulsní sekvence navržené v této práci ...
 • Miniaturní optovláknový senzor teploty pro magnetickou rezonanci 

  Stibůrek, Miroslav
  Tato práce pojednává o základních pojmech z vláknové optiky, její historii a metodách měření fyzikálních veličin s využitím optických vláknových senzorů. V práci jsou dále obsaženy poznatky z fyziky, chemie a biologie, ...
 • MR zobrazování fluoru-19 

  Meščánková, Veronika
  Táto práca sa zaoberá MR zobrazovaním fluóru-19. Jej cieľom je pripraviť fantómy a biologické vzorky pre testovanie citlivosti detekcie 19F, optimalizovať metódy zobrazenia 19F na predklinickom MR systéme Bruker Biospec ...
 • Multi-tensorové zobrazování detailu míchy z dMRI dat s vysokým úhlovým rozlišením 

  Zimolka, Jakub
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit ucelený proces zpracování unikátních HARDI dMRI dat cervikálního míšního kanálu společně s T2-váženými anatomickými snímky ve vysokém rozlišení. V rešerši je věnována pozornost ...
 • Návrh a realizace fantomu pro MRI 

  Šablatura, Martin
  Práce se zabývá principem fungováním Magnetic Resonance Imaging (dále jen MRI) a součástmi Magnetic Resonance (dále jen MR) systému. Hlavní části práce je návrh, míchaní a měření roztoku fantomu pro MR systém. Teoretická ...
 • Návrh a realizace klecové cívky pro MRI 

  Sedlář, Petr
  Práce se zabývá návrhem a experimentální výrobou objemové cívky typu Birdcage využívané pro zobrazovací systém magnetické rezonance (MRI). Objemové cívky jsou obecně velice výhodné pro použití v MRI, protože v transversálním ...