Now showing items 1-6 of 6

 • Algoritmy pro dopřední a zpětné plánování 

  Sluka, Filip
  Práce se zabývá plánováním výroby. Obsahuje teoretický popis metod používaných pro plánování a optimalizaci výroby. Popisuje problematiku úzkých míst ve výrobě. Nabízí přehled způsobů jejich identifikace a analýzu jejich ...
 • Návrh zavedení štíhlé výroby v průmyslovém podniku 

  Kalouda, Petr
  Cílem této práce je nalezení oblastí úspor v průmyslovém podniku pomocí nástrojů štíhlé výroby. Na základě více jak čtyřměsíčního pozorování a hodnotících kritérií bylo stanoveno úzké místo, které je při implementaci ...
 • Softwarová podpora procesu řízení výroby 

  Miler, Filip
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro podporu výrobního procesu ve společnosti Varia, spol. s r. o. První část se zabývá teorií operativního řízení výroby a problematikou informačních systémů v ...
 • Volba a nasazení ERP systému 

  Rozmahel, Ivan
  Diplomová práce na téma Volba a nasazení ERP systému, si klade za cíl objasnit základní principy související s podnikovými informačními a řídicími systémy a podnikovými procesy z pohledu výroby. Zabývá se teoretickým popisem ...
 • Výběr informačního systému 

  Dostál, Ondřej
  Bakalářská práce pojednává o výběru vhodného informačního systému pro firmu DT Mostárna, a.s. Vybraný informační systém byl zvolen tak, aby byl přínosný nejen pro společnost jako takovou, ale i pro všechny zaměstnance společnosti.
 • Výběr informačního systému 

  Dostál, Ondřej
  Diplomová práce popisuje výběr optimálního informačního systému pro stavební firmu UNICON, spol. s.r.o. Součástí práce je analýza aktuální situace a v jejím důsledku i výběr vhodného řešení v podobě IS, jehož využití v ...