Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní robot řízený KINECTem 

    Málek, Miroslav
    Tato práce se zabývá návrhem mobilního robota, který je řízen pohybovým zařízením MS Kinect. Pohyb robota je řízen hloubkovými daty, které jsou zpracovány vhodným ARM procesorem. Dále je v práci navržen modul pro sériovou ...