Now showing items 1-20 of 35

 • Aplikace metodiky projektového managementu ve vybrané společnosti 

  Berger, Roman
  Předmětem a základním cílem diplomové práce je aplikace metodiky projektového řízení ve společnosti VAGONKA-INTERIORS s.r.o. Nástroje projektového řízení jsou aplikovány v projektu zaměřeném na vývoj a výrobu nové technologie. ...
 • Návrh investičního projektu s využitím nástrojů projektového managementu v průmyslové škole 

  Juračková, Eliška
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh investičního projektu pomocí nástrojů projektového managementu. Konkrétně se zabývá návrhem projektu na vybudování 3D učebny na průmyslové škole Sokolská, který bude financován ze ...
 • Návrh projektu nového skladovacího systému 

  Brlejová, Tatiana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom projektu nového skladovacieho systému pre spoločnosť IFE-CR, a.s. Projekt je vypracovaný v programe MS Project s využitím metód a techník projektového managementu. Projekt obsahuje ...
 • Návrh projektu pro zavedení voicebota 

  Vodák, Marek
  Diplomová práce řeší návrh projektu pro zavedení voicebota. V práci je vysvětleno možné využití této technologie v kontextu firmy a je provedena analýza současného stavu. Využitím nástrojů projektového managementu je ...
 • Návrh projektu rozšíření výrobních prostor 

  Konečná, Adéla
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout projekt rozšíření výrobních prostor s využitím vhodné metodiky projektového řízení pro firmu COMPEX, spol. s r. o. V teoretické části jsou definovány stěžejní pojmy projektového ...
 • Návrh projektu založení nového oddělení 

  Smetana, Matej
  Diplomová práca popisuje návrh projektu na založenia nového oddelenia v spoločnosti ABC, s.r.o., ktorý som vytvoril s podporou programu Microsoft Project 2010. Na spracovanie návrhu boli použité metódy a postupy projektového ...
 • Návrh projektu zavedení ERP systému ve vybrané společnosti 

  Forejtek, Michal
  Diplomová práce se věnuje využití projektového managementu při implementaci ERP systému Microsoft Dynamics AX ve vybrané společnosti. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky z této oblasti. Ve druhé části práce ...
 • Návrh projektu zavedení informačního systému ve vybrané firmě 

  Horák, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou z oboru projektového managementu. Práce se konkrétně zaměřuje na projekt zavedení informačního systému a analýzu hardwarového a softwarového vybavení ve vybrané společnosti. Hlavním ...
 • Organizace a optimalizace podnikových procesů 

  Květoňová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá teorií podnikových procesů a možnostmi jejich organizace a optimalizace. Podnikové procesy popisují toky dokumentu, financí, informací a úkolu od jednoho účastníka procesu k druhému. Jejich vhodné ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Pandulová, Iveta
  Diplomová práce se zaměřuje na téma organizace projektu výstavby v teoretické i praktické rovině. Teoretická část se zabývá problematikou týkající se projektů a projektového řízení, dále se věnuje popisu dodavatelské ...
 • Plánování a řízení IT projektu 

  Startceva, Nadezhda
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování návrhu realizaci vybraného projektu ve zvolené firmě s využitím vhodných metod, technik a nástrojů projektového řízení. V prní části praci bude proveden průzkum teoretické informaci ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Želiar, Marek
  Cílem práce je popsat nástroje využívané při plánovaní projektu výstavby. Úvod práce se zaměřuje na všeobecné rozdělení druhů plánování projektu a popis jeho jednotlivých fází. Následující část se zabývá technikami plánování, ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Deufnerová, Veronika
  Bakalářská práce se věnuje problematice systému plánování projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami plánovaní průběhu projektu výstavby ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Beránek, Jan
  Bakalářská práce se věnuje plánování průběhu projektu výstavby a vysvětluje jeho základní pojmy, které s ním s jsou spojeny. V teoretické části se zabývá druhy plánů projektu a jejich získáním, časovým plánováním a nástroji ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Kočíbová, Markéta
  Práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů v oblasti plánování, rozdělení druhů plánování projektu a na techniky a metody využívané v současné době. Cílem bakalářské práce je se obeznámit s konkrétními nástroji ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Nováková, Jolana
  Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Fujaszová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá popisem procesu plánování zdrojů projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na seznámení čtenáře se základními pojmy projektového řízení, principy zdrojového, nákladového a časového plánování ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Sýkorová, Lenka
  Bakalářská práce vysvětluje základní pojmy v projektovém řízení, plánování zdrojů, nákladů, časové plánování a poukazuje na jejich vhodné využití v praxi. Cílem práce je seznámení s metodami a postupy při plánování zdrojů ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Dočkal, Jan
  Hlavním cílem bakalářské práce je seznámit její čtenáře s problematikou projektového řízení zaměřenou na plánování zdrojů projektu výstavby. Úkolem samotné práce je tedy vysvětlit jednotlivé principy a postupy, které jsou ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Vavřinka, Pavel
  Cílem práce je popsat základní principy, metody a postupy při plánování zdrojů. Teoretická část vysvětluje jednotlivé postupy plánování financí a lidských zdrojů zajišťující bezproblémový průběh projektu. Praktická část ...