Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza procesu výroby malých přírub 

  Talanda, Jiří
  Tématem diplomové práce je analýza procesu výroby malých přírub. Návrhu optimalizačních opatření předchází analýza výrobního procesu, jeho zmapování, sběr dat, analýza dat pomocí Paretovy analýzy a určení příčin vzniku ...
 • Analýza systému měření pro atributivní data 

  Širjovová, Zuzana
  Metoda Measurement systems analysis, neboli MSA je v dnešní dobe využívaná metoda pri urcování podílu shodných a neshodných výrobku. Stanovení zpusobilosti systému merení je nástroj na jedné strane velice casto používaný, ...
 • Metrologická konfirmace měřidla - způsobilost systému měření 

  Vencl, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou stavu v oboru měření délek ve společnosti Bühler, návrhem metodiky pro hodnocení způsobilosti měřidel, sběrem dat a také samotným vyhodnocením způsobilosti zvolených měřidel, kterými ...
 • Návrh kamerového systému na platformě VC5 a Vision Designer 

  Popovský, Pavel
  Za účelem interního vývoje průmyslových kamerových systémů ve společnosti Tyco Electronics Czech s.r.o. jsem ve vývojovém prostředí Cognex Vision Designer navrhl programovou šablonu. Šablona bude sloužit jako flexibilní ...
 • Návrh postupu kontroly vybraných součástí revolveru 

  Úlehlová, Eva
  Úkolem této diplomové práce bylo navrhnout změny v kontrolních postupech kohoutu a spouště konkrétního modelu revolveru. Práce byla vypracována ve spolupráci s firmou vyrábějící revolvery. V teoretické části byly popsány ...
 • Návrh zařízení pro vyvolání opakovatelného průběhu krouticího momentu při zkouškách řízení vozidla 

  Novák, Pavel
  Cílem této práce je navrhnout brzdné zařízení s velkou opakovatelností a reprodukovatelností, které má sloužit k analýze systému měření. Práci jsem vypracoval ve spolupráci s firmou TRW-DAS Dačice a.s. Na začátku jsem ...
 • Optimalizace a zavedení standardizovaných postupů ve výrobě přírub pro Common Rail vysokotlakých čerpadel. 

  Doležal, Jan
  Cílem projektu optimalizace a zavedení standardizovaných postupů ve výrobě přírub je na základě časových snímků a MTM analýz naplánovat popsat a zavést optimální postupy, určit standardy, vypracovat standardizované postupy ...
 • Posouzení stability procesu 

  Kostečka, Petr
  Tato diplomová práce je zaměřena na využití statistického řízení procesů (SPC) ve strojírenské výrobě a srovnání s metodou Beta correction. Cílem této práce je najít vhodnou regulaci daného výrobního procesu s ohledem na ...
 • Výroba přírub s využitím postupu PPAP a normy ISO 9001 

  Prokeš, Tomáš
  První část diplomové práce se zabývá problematikou zavedení systému managementu jakosti v malém podniku dle normy ISO 9001, následně procesem schvalování součásti do sériové výroby dle metodiky PPAP. V této části jsou ...
 • Zavedení SPC ve výrobním procesu 

  Simandl, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na zavedení statistického řízení procesu ve vybrané výrobní společnosti XYZ. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky metodiky ...
 • Zavedení SPC ve výrobním procesu 

  Simandl, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na zavedení statistického řízení procesu ve vybrané výrobní společnosti XYZ. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž v teoretické části jsou zpracovány teoretické poznatky metodiky ...