Now showing items 1-5 of 5

 • Rám přívěsu Variant 200 pro přepravu kabelových cívek 

  Blažek, Jaroslav
  Cílem této diplomové práce je rozbor rámu kabelového vleku VARIANT 200. K výpočtu zátěžových stavů byla použita dynamická simulace v programu MSC.ADAMS. Výsledky těchto výpočtů byly použity jako okrajové podmínky pro ověření ...
 • Simulace mechanismu zadních dveří automobilu 

  Taušek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací mechanismu otevírání pátých dveří automobilu v prostředí ADAMS, ve kterém byl vytvořen model mechanismu. Jednotlivým tělesům byly přiděleny tytéž parametry, jaké mají v reálném ...
 • Simulační ověření dynamického chování portálového obráběcího stroje 

  Danda, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá rešerší simulačních SW pro simulaci dynamického chování strojů, tvorbou simulačního modelu stroje v MSC.ADAMS a experimentálním měřením posuvových sil. Dále pak simulacemi dynamiky pohybu ...
 • Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...
 • Virtuální prototyp mechatronické soustavy 

  Dinga, Milan
  Táto práca sa zaoberá modelovaním virtuálneho prototypu delta 3D tlačiarne a co-simulačným prepojením tohoto modelu v prostredí ADAMS a MATLAB/SIMULINK. Prvá časť obsahuje vytvorenie virtuálneho modelu a analýzu jeho ...