Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh eliminace plýtvání ve výrobě stabilizátorů 

    Kučera, Roman
    Práce řeší eliminaci plýtvání a zvýšení efektivity v procesu balení stabilizátorů ve společnosti Mubea Stabilizer Bar Systems s.r.o. Současný nevyhovující stav v procesu balení je v této práci analyzován za pomoci technik ...