Now showing items 1-10 of 10

 • Alternativní řešení a pevnostní kontrola mechanických česlí 

  Sommer, Matěj
  Tato diplomová práce se zabývá novým návrhem mechanicky stíraných česlí. Cílem bylo navrhnout vlastní konkurenční návrh vůči již existujícímu řešení firmy INKOS a.s. V úvodní teoretické části je vypracovaná rešerše zařízení ...
 • Jištěný řídicí systém 

  Kubáň, Michal
  Tato práce pojednává o konstrukci jištěného řídicího systému malé vodní elektrárny (dále jen MVE). Jištěný řídicí systém spadá pod systémy odolné proti poruchám (angl. Fault Tolerant Systems). Nejdříve jsou rozebrány ...
 • Malá vodní elektrárna 

  Jedlička, Rostislav
  Rostislav Jedlička: Malá vodní elektrárna. Bakalářská práce bakalářského studia 3. roč. šk. r. 2007/2008, studijní skupina 3P/12. FSI VUT v Brně, Ústav energetiky, obor Energetickéhá a procesní zařízení, prosinec 2007. ...
 • Návrh elektrického ovládání malé disperzní jednotky na bázi řiditelného PLC 

  Morávek, Jan
  Tato diplomová práce shrnuje základní teoretické poznatky týkající se problematiky řízení malých vodních elektráren. Stručně vyjmenovává základní požadavky na řídící systém a uvádí přehled dostupných možností řízení. Hlavní ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Hlavica, Tomáš
  Vodní elektrárny jsou v České republice nejdůležitější složkou výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Vodní elektrárny u nás vyrobí 3,9% celkové elektrické energie, což je téměř polovina z 8,2% všech obnovitelných ...
 • Návrh vzdáleného řízení malé vodní elektrárny 

  Šarman, Luděk
  Práce je zaměřena na návrh zefektivnění údržby a řízení malé vodní elektrárny. Návrh je přizpůsoben konkrétní situaci a obsahuje výběr způsobu řízení, vhodné technologie, návrh infrastruktury sítě a popis konfigurace ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Pokorný, Tomáš
  Obnovitelné zdroje energie v ČR se zaměřením na malé vodní elektrárny. Bakalářská práce obecného bakalářského studia 3. ročníku. Uvedená bakalářská práce je odborná technická rešerše. Obsahem této rešerše je rozbor strojního ...
 • Obnovitelné zdroje energie v ČR 

  Fryčová, Martina
  Cílem mé bakalářské práce je seznámení s obnovitelnými zdroji v ČR se zaměřením na vodní energetiku, a dále je zde uveden popis konkrétní MVE.
 • Projekt turbin pro malou vodní elektrárnu 

  Dolinský, Filip
  Cieľom bakalárskej práce je využitie hydroenergetického potenciálu riečneho profilu malou vodnou elektrárňou, pre ktorú sa navrhne riešenie bud pomocou Archimedových alebo Vírových turbín. V prvej kapitole je opísany súčasný ...
 • Řízení proporcionálního hydraulického ventilu 

  Hoferek, Martin
  Práce se zabývá návrhem a implementací řízení proporcionálního hydraulického ventilu PRM7-04, který bude součástí hydraulického systému řídící malou vodní elektrárnu v Rájci – Jestřebí. Tento ventil bude sloužit k ovládání ...