Now showing items 1-14 of 14

 • Credit cards accepted. 

  Růžičková, Bára
  Ve své diplomové práci se věnuji pracovním podmínkám v oblasti grafického designu, jejich kritice a hledání způsobů, jak si nastavit udržitelné podmínky pro vlastní práci a život – tedy, jak nebýt závislý pouze na zakázkách ...
 • Informační systém pro správu licencí software 

  Rohovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvořením informačního systému pro správu softwarových licencí. Tento systém je vytvořen v jazyce PHP a za použitím Nette Frameworku. Architektura systému je založená na návrhovém vzoru MVP, který ...
 • Informační systém pro správu licencí software 

  Nejedlý, Jakub
  Tato práce pojedává o vytvoření informaního systému pro správu softwarových licencí. Zadavatelem je společnost Codasip zabývající se výrobou procesorů a s tím souvisejících softwarových nástrojů. Tato firma již disponovala ...
 • Klient pro zobrazování OLAP kostek 

  Zahradník, Jan
  Práce se zabývá tvorbou analytického nástroje pro podporu manažerského rozhodování. Cílem bylo vytvořit reportovací systém, který by umožnil jednoduchou orientaci v klíčových ukazatelích pro firemního zákazníka. Jako ...
 • Konferenční a žurnálový redakční systém s modulární architekturou 

  Ličko, Stanislav
  Práca popisuje súčasné možnosti PHP frameworkov. S využitím českého PHP frameworku Nette je navrhnutý a vytvorený modulárny systém, slúžiaci na zverejňovanie odborných článkov a konferencií. Podporuje registráciu a spravovanie ...
 • Nástroj pro podporu ověřování profesní kvalifikace 

  Roubal, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá specifikací, návrhem a implementací nástroje pro podporu ověřování profesní kvalifikace. Nejprve je popsán management projektů z hlediska mezinárodních standardů a certifikací. Poté jsou ...
 • Osobní plánovač 

  Lutonský, Martin
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a implementovat osobní plánovač pro správu a plánování osobních i pracovních záležitostí a aktivit. Plánovač bude umožňovat evidenci různých typů událostí, správu kontaktů, export a ...
 • Realizace modulárního webového systému 

  Kašparec, Michal
  Tato bakalářska práce popisuje současnou koncepci PHP frameworků a jejich hlavní vlastnosti. Tvorbu redakčního systému s využitím propracovaného administračního rozhraní a přístupových práv. Je realizován modul pro záznam ...
 • Regionální informační systém neziskové organizace 

  Brnka, Radim
  Předmětem této práce je vytvoření informačního systému pro neziskovou organizaci regionálního rozsahu umožňujícího zejména správu databáze míst, aktualit, akcí, jednoduché inzerce a dalších součástí. Informační systém je ...
 • Rozhodovací metody v managementu rizik 

  Janošík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou managamentu rizik v projektech IT. Vysvětluje důležitost řízení rizik v projektech a ukazuje možné postupy a metody, jak rizika řídit a analyzovat. Po vysvětlení základních pojmů ...
 • Systém pro podporu správy času 

  Mazuch, František
  Cílem této práce je vytvořit webovou aplikaci pro správu času, která by měla sloužit převážně uživatelům, kteří potřebují měřit čas strávený na svých činnostech. Aplikace je implementována v jazyce PHP s použitím Nette ...
 • Technická podpora managementu změn 

  Vaněk, Michal
  Tato diplomová práce popisuje zlepšení nástroje technické podpory managementu změn v reálné společnosti poskytovatele IT služeb. Hlavním cílem je analýza a implementace nástroje prezentující možná zlepšení. Práce zahrnuje ...
 • Účetní modul podnikového informačního systému 

  Machala, Ondřej
  Obsahem této práce je popis vývoj účetního modulu informačního systému společnosti inLink CZ, s.r.o. První část práce se zabývá analýzou potřeb společnosti z pohledu evidence účetních případů, příslušných dokumentů a ...
 • Víceúčelový informační systém založený na PHP frameworku 

  Kašparec, Michal
  Tato práce porovnává několik známých PHP frameworků a jejich hlavní vlastnosti. Tvorbu redakčního systému s využitím propracovaného administračního rozhraní a přístupových práv. Dále realizaci modulu pro objednání a správu ...