Now showing items 1-20 of 20

 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Poláček, Samuel
  Algoritmické obchodovanie na rôznych typoch búrz nie je novinkou. Obor neurónových sietí poskytuje mnohé nástroje, ktoré nájdu svoje uplatnenie aj v tejto sfére. Táto bakalárska práca sa zaoberá obchodovaním na trhu s ...
 • Algoritmy hlubokého učení na embedded platformě 

  Hadzima, Jaroslav
  Táto práca popisuje v súčastnosti široko používané architektúry a modely pre Hlboké Učenie, riešiace úlohu detekcie a klasifikácie objektov vo videu. Dôraz tu bude kladený na ich použiteľnosť na vstavaných zariadeniach. ...
 • Automatická analýza scény v dopravě prostřednictvím zpracování obrazu 

  Válek, Lukáš
  Tato práce se zabývá problematikou analýzy scény pomocí metod počítačového vidění. Cílem této práce je vytvořit systém schopný automaticky detekovat anomálie nacházející se ve video záznamech. Práce se zabývá systémy pro ...
 • Detection Of Pathological Vertebrae In Spinal Ct Utilised By Machine Learning Methods 

  Tyshchenko, Bohdan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper presents a computer aided detection system to identify pathological vertebrae and to classify a type of pathology. Designed classification system is based on using neural network (NN), which performs classification ...
 • Detekce dopravních značek pomocí metod strojového učení 

  Zakarovský, Matúš
  Táto práca skúma metódy rozpoznávania dopravných značiek. Implementovaný prístup využíval strojové učenie založené na konvolučných neurónových sieťach. V rámci tejto práce bola zistená závislosť úspešnosti neurónovej siete ...
 • Doporučovací systém pro webové články 

  Kočí, Jan
  Tématem této bakalářské práce jsou doporučovací systémy pro webové články. Tato práce nejdříve uvádí nejpopulárnější metody z této oblasti a vysvětluje jejich principy, následně navrhuje požití vlastní architektury, založené ...
 • Elektronický modul pro akustickou detekci 

  Maršál, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací elektronického modulu pro akustickou detekci. Modul má za úkol detekovat předem definované akustické signály pomocí na ně naučeného klasifikačního modelu. Modul slouží ...
 • Intelligent Energy-Savings and Process Improvement Strategies in Energy-Intensive Industries 

  Teng, Sin Yong
  S tím, jak se neustále vyvíjejí nové technologie pro energeticky náročná průmyslová odvětví, stávající zařízení postupně zaostávají v efektivitě a produktivitě. Tvrdá konkurence na trhu a legislativa v oblasti životního ...
 • k-Nearest Neighbors Algorithm in Profiling Power Analysis Attacks 

  Martinasek, Z.; Zeman, V.; Malina, L.; Martinasek, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2016-06)
  Power analysis presents the typical example of successful attacks against trusted cryptographic devices such as RFID (Radio-Frequency IDentifications) and contact smart cards. In recent years, the cryptographic community ...
 • Klasifikace dat v obraze pomocí nástrojů pro strojové učení v jazyce Python 

  Voronin, Artyom
  Tato práce se zabývá problematikou klasifikace dat v obrazu pomocí nástrojů pro strojové učení v jazyce Python. Cílem je ověření možností přetrénovaní existujících modelů na vlastní data a zhodnocení efektivity a náročností ...
 • Metody strojového učení ve zpracování přirozeného jazyka 

  Vantuch, Marek
  Práce se zabývá automatickým značkováním českého jazyka za pomocí existujících implementací, využívajících model Conditional Random Fields a algoritmy L-BFGS a SDG. Jsou popsány základní pravidla značkování a problémy, se ...
 • Návrh učícího a vybavovacího modulu s využitím AI na platformě Raspberry PI a Intel Movidius 

  Macko, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje implementácii naučeného modelu neurónovej siete na platformu akcelerátoru neurónovych sietí - Intel Movidius. Prvá kapitola sa venuje teórii strojového učenia, počítačového videnia a technikám, ...
 • Odhad formantových kmitočtů pomocí strojového učení 

  Káčerová, Erika
  Diplomová práca sa zoberá problematikou odhadu formantových kmitočtov. V prostredí Matlab je vytvorený systém, ktorý generuje databázu referenčných hodnôt prvých troch formantových kmitočtov z nahrávok ľudskej reči. Pritom ...
 • Popis Restricted Boltzmann machine metody ve vztahu se statistickou fyzikou a jeho následné využití ve zpracování spektroskopických dat 

  Vrábel, Jakub
  Práca sa zaoberá spojeniami medzi štatistickou fyzikou a strojovým učením s dôrazom na základné princípy a ich dôsledky. Ďalej sa venuje obecným vlastnostiam spektroskopických dát a ich zohľadnení pri pokročilom spracovaní ...
 • Rozpoznání hudebního žánru 

  Káčerová, Erika
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvorenie systému pre automatické rozpoznávanie hudobného žánru. Práca rieši dva hlavné problémy, ktorými sú získanie príznakov žánru a proces strojového učenia. Za účelom získania príznakov ...
 • Rozpoznávání obrazů konvolučními neuronovými sítěmi - základní koncepty 

  Zapletal, Ondřej
  Tato práce se zabývá teoretickými principy konvolučních neuronových sítí. V rámci práce je studován vliv struktury konvoluční sítě na její trénování. V závěru práce je schrnuto porovnání dosažených výsledků navrhnutého ...
 • Rozpoznávání pojmenovaných entit 

  Rylko, Vojtěch
  V této práci je načrtnuta historie a jsou představena teoretická východiska rozpoznávání pojmenovaných entit, na jejichž základě je implementován systém v jazyce C++ pro detekci a zjednoznačňování pojmenovaných entit.  ...
 • Strojové učení v klasifikaci obrazu 

  Král, Jiří
  Práce se zabývá hledáním a analýzou statistických modelů a algoritmických postupů, které mají potenciál zlepšit výsledky FIT VUT v Brně na soutěžích zabývajících se klasifi kací obrazu jako jsou ImageNet Large Scale Visual ...
 • Using Artificial Intelligence to Determine the Type of Rotary Machine Fault 

  Zuth, Daniel; Marada, Tomas (Institute of Automation and Computer Science, Brno University of Technology, 2018-12-21)
  The article deals with the possibility of using machine learning in vibrodiagnostics to determine the type of fault of rotating machine. The data source is real measured data from the vibrodiagnostic model. This model ...
 • Využití strojového učení pro detekci anomálií na základě analýzy systémových logů 

  Šiklóši, Miroslav
  Táto diplomová práca sa venuje problematike využitia strojového učenia na detekciu anomálií na základe analýzy systémových logov. Navrhnuté modely sú založené na algoritmoch strojového učenia s učiteľom, bez učiteľa a na ...