Now showing items 1-2 of 2

  • Lokalizace obličeje pomocí neuronové sítě 

    Hendrych, Pavel
    Tato práce se teoreticky i prakticky zabývá současnými přístupy k detekci a lokalizaci obličeje v obraze. Popisuje možné přístupy k řešení tohoto problému, detailněji se zabývá lokalizací pomocí neuronových sítí a operacemi ...
  • Návrh řídicího systému pásového dopravníku 

    Lauko, Matúš
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom riadiacej aplikácie pásového dopravníka. Riadiaca aplikácia je navrhnutá a vytvorená v prostredí LabVIEW. Aplikácia využíva strojové videnie na získanie informácií o stave dopravníka ...