Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza tepelných vlivů u obráběcích strojů 

  Marek, Tomáš
  Tato bakalářská práce pojednává o tepelných vlivech na obráběcí stroje. Práce je rozdělena do několika celků. V první části je seznámení se základními termomechanickými pojmy. Další část je zaměřena na deformace způsobené ...
 • Deskripce vřeten obráběcích strojů 

  Nohál, Libor
  Předmětem této bakalářské práce Deskripce vřeten obráběcích strojů je rešerše a popis používaných vřeten u obráběcích strojů. První část je věnována faktorům ovlivňujících konstrukci vřetene a obecnému rozdělení typů vřeten ...
 • Frézka pro obrábění plastů 

  Frejlich, Tomáš
  Bakalářské práce se zabývá konstrukčním návrhem podélného a příčného posuvu pro frézování zalitých dutých vláken daných rozměrů, které slouží do tepelných výměníků a návrhem upínacích přípravků těchto součástí při frézování. ...
 • Návrh kompaktního stroje pro třískové obrábění klíčů 

  Žůrek, František
  Výroba bezpečnostních klíčů je z pohledu výrobních strojů poměrně specifickou oblastí. Stále více a více komplexní a složitější principy zámků jsou patentovány a uváděny do praxe. K výrobě těchto klíčů slouží zákazníkovi ...
 • Ruční a automatizovaná verze výroby součásti 

  Mikulík, David
  Bakalářská práce blíže popisuje a porovnává stávající výrobu perforovacích matric pro obuvnický průmysl. Je zde uvedena výroba, jak ručním způsobem za použití stolní vrtačky a dalších ručních strojů, tak automatizovaná se ...
 • Řízení jednoúčelového obráběcího stroje 

  Plocek, Jaroslav
  V této diplomové práci je zpracován návrh řídicího systému jednoúčelového obráběcího stroje. V úvodní části je provedena analýza dvou možných variant řídicího systému a jejich porovnání, a to CNC řídicího systému Sinumerik ...
 • SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP PŘI NÁVRHU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

  Dosedla, Michal
  Disertační práce se zabývá postavením konstrukčního procesu v ţivotním cyklu obráběcího stroje a základními přístupy ke konstruování. Cílem disertační práce je navrţení Systémového přístupu při návrhu obráběcího stroje. ...
 • Testování technologie on-the-fly přístrojem LaserTRACER 

  Vala, Michal
  Diplomová práce popisuje realizaci a testování technologie on-the-fly pomocí samonaváděcího interferometru. Touto metodou je možné uskutečnit měření s větším množstvím měřených bodů a snížení času kalibrace obráběcího ...
 • Verification of prediction method for energy consumption of machine tool feed axes 

  Tůma, Jiří; Tůma, Zdeněk; Synek, Miloš (MM publishing Ltd., 2016-09-06)
  Energy efficiency of electrical appliances is highly debated topic at present. This topic is transferred especially in industries where are the effects of savings much more significant due to higher energy consumption. In ...