Now showing items 1-2 of 2

  • Prediction of position-dependent stability lobes based on reduced virtual model 

    Kšica, Filip; Hadaš, Zdeněk (EDP Sciences, 2018-10-10)
    The stability of a machining process is directly affected by the dynamic response between the tool and the workpiece. However, as the tool moves along the path, the dynamic stiffness of the machine tool changes. To determine ...
  • Volumetrická přesnost obráběcích strojů 

    Máčala, Daniel
    Diplomová práce se zabývá vlivem volumetrické přesnosti obráběcího stroje na velikosti posuzovaného pracovního prostoru. Posouzení vlivu bylo provedeno na základě zkoušek tříosého vertikálního CNC obráběcího centra. Diplomová ...