Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh LED osvětlení pro průmyslové kamerové systémy 

  Svoboda, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vývojem, návrhem a zkonstruováním multispektrálního osvětlení pro průmyslové kamerové systémy. Osvětlení je koncipováno jako modulární zařízení skládající se ze dvou částí – řídící jednotky, se ...
 • Návrh snímacího portálu pro snímání 3D obrazu 

  Mužný, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá možnostmi 3D vidění. Teoretická část popisuje principy strojového vidění, představuje jeho základní prvky, popis fungování a metody měření 3D obrazu. Praktická část je zaměřena na návrh experimentálního ...
 • Návrh uživatelsky přizpůsobitelného automatizovaného systému vizuální kontroly kvality pro montážní linky 

  Martini, Silvano
  Diplomová práce se zabývá problematikou strojového vidění. Rešerše je věnována popisu hardwarových a softwarových komponent systému strojového vidění. V částí praktické je popsán návrh softwaru, který umožňuje provádění ...
 • Object Tracking Using Kalman Filter 

  Sehnoutka, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The goal of this paper is to describe design and implementation of system which is supposed to track objects in video sequence. Kalman filter is used for modeling object movement and prediction of its trajectory in moments ...
 • Strojové vidění pro kontrolu výlisků 

  Grepl, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem uspořádání automatického kontrolního stanoviště konkrétních výrobků pomocí strojového vidění. Teoretická část se věnuje specifikování kontrolního systému a rešerši v oblasti komponent ...
 • Strojové vidění pro lokalizaci objektů 

  Hasík, Dávid
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou systému strojového videnia pre lokalizáciu objektov a možnosťami aplikácie tohto typu úlohy strojového videnia. V práci je popísaný dizajn daného systému, a tiež všetky jeho komponenty, ...
 • Systémy průmyslového vidění a snímání 3D obrazu 

  Arnošt, David
  Diplomová práce určuje základní pojmy v oblasti strojového vidění. Popisuje používané kamerové systémy a možnosti snímání 2D a 3D obrazu. Praktická část se zabývá konstrukcí snímacího pracoviště tvořeného lineární osou, ...