Now showing items 1-6 of 6

 • Adhoc VoIP pro Maemo/Meego 

  Klapal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním a přenosem zvuku přes bezdrátovou počítačovou síť. Rovněž pak návrhem aplikace pro hlasovou komunikaci na platformě Maemo. Nejprve je představena platforma. Poté popsána práce ...
 • Demonstrační aplikace Maemo 

  Šplíchal, Jakub
  Práce se zabývá mobilními operačními systémy, využívajích jádro Linux. Hlavní část práce je zaměřena na vytvoření aplikace na inteligentní nastavení vyzváněcích profilů, pro mobilní operační systém Maemo. Ta umožňuje ...
 • Inteligentní vyzvánění pro platformu Maemo nebo MeeGo 

  Čejka, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá platformou Maemo a MeeGo. Cílem práce bylo vytvoření aplikace inteligentní změny vyzváněcích profilů. Tato změna probíhá na základě času, senzorů v telefonu jako je akcelerometr, senzor ...
 • Plánovač událostí založený na poloze pro N900 

  Aron, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem aplikace pro mobilní zařízení Nokia N900, která umožňuje naplánovaní sady činností vykonávaných v předem definovaných oblastech. Tyto oblasti či konkrétní pozice definuje uživatel dle souřadnic ...
 • Víceuživatelská mapová aplikace pro mobilní zařízení 

  Utěkal, Jan
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu a implementaci víceuživatelské mapové aplikace pro mobilní zařízení. Cílem práce je vytvoření koordinačního systému určeného primárně pro řízení mobilních jednotek Policie České ...
 • Vysokorychlostní přenos dat v mobilních a bezdrátových sítích 

  Rosenberg, Martin
  Cílem diplomové práce bylo vytvoření dvou laboratorních úloh s využitím zařízení HTC Desire a Nokia N900. Navržené úlohy přináší do výuky moderní technologie a služby. Návrh první úlohy rozebírá problematiku technologie ...