Now showing items 1-2 of 2

  • Únavové vlastnosti ultrajemnozrnných Mg slitin 

    Hlavnička, Radek
    Tato práce se zabývá posouzením vlivu zjemnění zrna metodou ECAP na únavové vlastnosti hořčíkové slitiny AZ 91. V rámci práce byly na vzorcích, v litém stavu a ve stavu po zpracování metodou ECAP, provedeny tahové a únavové ...
  • Vliv homogenizace na mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91 

    Provazníková, Andrea
    Tato bakalářská práce obsahuje fotografie i grafické znázornění vlivu tepelného zpracování na strukturu a mechanické vlastnosti hořčíkové slitiny AZ91. Na snímcích ze světelné mikroskopie jsou zaznamenány struktury slitiny, ...