Now showing items 1-11 of 11

 • Charakterizace žárově stříkaného kovokeramického WC-CoCr povlaku na hořčíkové slitině AZ91 

  Knoflíčková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je hodnocení kovokeramického WC-CoCr povlaku na hořčíkové slitině AZ91 z hlediska mikrostruktury, chemického a fázového složení a mechanických vlastností. Depozice byla provedena metodou HVOF ...
 • Effect of Quench Environment on the Conversion Coatings on Magnesium Alloy AZ91 

  Ševčíková, Barbora; Fintová, Stanislava; Wasserbauer, Jaromír; Tkacz, Jakub (Mendel University Press, 2018-02-28)
  The aim of the study is to achieve fine microstructure of AZ91, due to the optimized heat treatment processes, which can be easily coated with a normal conversion process as phosphating. Determination of the influence of ...
 • Hodnocení elektrochemických charakteristik hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting 

  Pikner, Jan
  Bakalářská práce se zabývá elektrochemickou charakterizací korozních vlastností hořčíkové slitiny AZ61 připravené metodou squeeze casting. Teoretická část se zaměřuje na vlastnosti slitiny AZ61, vlivy legujících prvků na ...
 • Hořčíkové slitiny 

  Březina, Matěj
  Tato studie se zabývá korozí a protikorozní ochranou hořčíku a hořčíkových slitin. Teoretická část popisuje vlastnosti hořčíku a jeho slitin. Poukazuje na jejich přednosti i nevýhody a rozebírá na co jsou jednotlivé typy ...
 • Konverzní povlaky a jejich charakterizace 

  Březina, Matěj
  Tato práce se zabývá protikorozní ochranou hořčíkové slitiny AZ91 pomocí konverzních povlaků. Byl sledován vliv žíhané struktury na tvorbu a korozní vlastnosti konverzních povlaků. V teoretické části jsou popsány vlastnosti ...
 • Korozní odolnost konstrukčních slitin hořčíku 

  Tkacz, Jakub
  Tato práce popisuje hořčíkové slitiny, jejich vlastnosti a způsoby jejich výroby. V experimentální části se však zaměřuje na slitinu AZ91. Na povrchu této slitiny byly připraveny konverzní povlaky – chromátový povlak, ...
 • Modifikace povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P 

  Kosár, Petr
  Dizertační práce se zabývá modifikací povrchu pokročilých hořčíkových slitin povlaky na bázi Ni-P. V úvodu teoretické části jsou charakterizovány struktury použitých hořčíkových slitin a vliv jednotlivých legujících prvků ...
 • Numerická analýza interakce dvojčat s precipitáty v hořčíkových slitinách 

  Bogdan, Miloš
  Hlavním cílem této práce je analýza napěťových polí, indukovaných dvojčatěním ovlivněných přítomností precipitátu před čelem dvojčete. Zvolený případ popisuje tahové dvojče {1012} 101 1 s lamelarními precipitáty v hořčíkové ...
 • Ochrana hořčíkových slitin 

  Ruttkayová, Veronika
  Cílem této bakalářské práce je charakterizace mechanických vlastností ochranných povlaků na hořčíkové slitině AZ91. V úvodní části jsou shrnuty poznatky o hořčíku, hořčíkových slitinách, korozi a ochraně před ní. Zkoumané ...
 • Příprava a hodnocení konverzních fluoridových povlaků na tvářené hořčíkové slitině AZ31 

  Matějka, Lukáš
  Cílem práce je optimalizace parametrů přípravy fluoridového konverzního povlaku na tvářené hořčíkové slitině AZ31v tavenině Na[BF4]. Sledovanými faktory pro stanovení kvality připravených povlaků jsou homogenita povrchu ...
 • Reaktivita a úprava vlastností kovových materiálů 

  Tkacz, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na protikorozní ochranu hořčíkových slitin AZ 91. Zvláštní zřetel se přikládá korozi materiálů v některých prostředích a v neposlední řadě také povrchovým úpravám materiálů, kterými jsou broušení, ...