Now showing items 1-16 of 16

 • Analýza Arterial Spin Labeling MRI dat 

  Galanová, Zuzana
  Táto bakalárska práca sa zameriava najmä na perfúzne zobrazovanie metódou arterial spin labeling. Opisuje základné fyzikálne princípy magnetickej rezonancie, rekonštrukciu obrazu z nazbieraných dát, bezkontrastné perfúzne ...
 • Bezkontrastní MRI perfuzní zobrazování 

  Kruml, Ondřej
  Tato bakalářská práce je zaměřena na bezkontrastní techniky magnetické rezonance pro kvantitativní hodnocení prokrvení tkáně. Práce obsahuje popis základních funkčních principů magnetické rezonance a je zaměřena především ...
 • Detekce roztroušené sklerózy 

  Kopuletý, Michal
  Tato práce je zaměřena na detekování lézí roztroušené sklerózy ze snímků magnetické rezonance. Správně vyhledané léze jsou velice důležité pro stanovení lékařské diagnózy. Detekce lézí pomocí metod strojového učení je ...
 • Kontrastní MRI perfuzní zobrazování 

  Šejnoha, Radim
  Tato bakalářská práce je zaměřena na kontrastní MRI perfuzní zobrazování pomocí metody Dynamic Contrast-Enhanced MRI. Jsou zde popsány základní principy nukleární magnetické rezonance a pulzní sekvence používané při DCE ...
 • Kvantifikace relaxačního času T1 v DCE-MRI 

  Vitouš, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami kvantifikace relaxačního času T1 a korekce nehomogenity magnetického pole B1. Pro účely měření je vytvořen fantom pomocí 3D tisku. Nejprve je provedena rešerše na dané téma, následně ...
 • Měření malých objektů magnetickou rezonancí 

  Chotaš, Kryštof
  Bakalářská práce pojednává o problematice potlačování šumu v obrazech pořízených magneticko-rezonanční tomografií. V této práci je rozebráno užší spektrum metod potlačení šumu, které jsou pro předem zmíněný účel vhodné. ...
 • Měření parametrů smrkových jehlic metodami MR zobrazování 

  Slivka, Ján
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo meranie parametrov smrekových ihlíc z 2D obrazovej reprezentácie. K získaniu obrazu bola využitá magnetická rezonancia, konkrétne zobrazovacia sekvencia spinálneho echa. Ďalej je práca ...
 • Měření povrchu jehlic jehličnanů technikami MR tomografie 

  Hladík, Roman
  V této bakalářské práci se pojednává o tomografii na principu magnetické resonance a vyhodnocení nasnímaných obrázků jehlic jehličnanů. Nejprve jsou popsány fyzikální základy magnetické resonance a metody snímání objektů. ...
 • Měření relaxací vybraných vzorků pomocí techniky NMR 

  Kovalčík, Tomáš
  Práce se zabývá nukleární magnetickou rezonancí a principy měření relaxačních a difúzních konstant. Magnetická rezonance je jev, kdy se látce v magnetickém poli o indukci B0 dodá energie v podobě RF impulzu s Larmorovou ...
 • MRI kompatibilní vysílač pro signalizaci stavů obsluze 

  Šot, Jan
  Práce se věnuje problematice MRI kompatibilního vysílače. V první části práce je diskutován fyzikální princip magnetické rezonance a popis konstrukce přístroje magnetické rezonance. Dále se v ní pojednává o možnosti přenosu ...
 • Návrh a konstrukce fantomů pro MR zobrazování 

  Daňová, Ľudmila
  Práca sa zaoberá návrhom realizácie statického fantómu pre zobrazovanie prostredníctvom magnetickej rezonancie. Rieši vznik samotného obrazu získaného pomocou magnetickej rezonancie a fyzikálne princípy tejto techniky. ...
 • RF cívka pro MR systém 

  Vojtíšek, Miloš
  Tématem této práce jsou vysoko frekvenční cívky pro zobrazovací systémy magnetické rezonance. Magnetická rezonance slouží k zobrazování nepřeberného množství objektů (například: lidské tělo, rostliny, materiálový výzkum ...
 • Strojové učení pro analýzu MR obrazů mozku 

  Král, Jakub
  Diplomová práce se věnuje metodám strojového učení v rozpoznávání první fáze schizofrenie na obrazech získaných z nukleární magnetické rezonance. Úvod práce je zaměřen především na fyzikální princip magnetické rezonance. ...
 • Studium transportu látek ve stoncích rostlin 

  Doubek, Vladimír
  Práce popisuje princip nukleární magnetické rezonance a dále tři ze základních měřicích technik NMR. Magnetická rezonance využívá toho, že každý proton i neutron má svůj určitý moment hybnosti. Je založena na sledování ...
 • Zpracování difuzně vážených obrazů pořízených MR tomografem 

  Candrák, Matúš
  Semestrálna práca obsahuje popis základných princípov magnetickej rezonancie a popisuje metódy pre meranie difúznych koeficientov a vytváranie DWI a DTI obrazov. V závere práce je navrhnutý ďalší postup na praktickú ...
 • Zpracování obrazů při perfúzním zobrazování 

  Dolníček, Petr
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit skript pro program MATLAB, který je schopen načíst obrázky DICOM standardu, přečíst informace v jejich hlavičce a zvolit správnou sérii snímků pro perfuzní analýzu. Tato analýza je ...