Now showing items 1-12 of 12

 • Akvizice a předzpracování MRI obrazových sekvencí pro klinické perfusní zobrazování 

  Krchňavý, Jan
  Tato diplomová práce popisuje teorii pro statické a dynamické magneto-rezonanční zobrazování s použitím kontrastní látky ovlivňující relaxační dobu T1. Jsou popsány dostupné akviziční metody v určeném nemocničním zařízení ...
 • Implementace Dixonových technik pro preklinické MR zobrazování na vysokých polích 

  Kořínek, Radim
  Preklinické magneticko-rezonanční (MR) zobrazování na malých zvířatech je velmi aktuální a vyžaduje, vzhledem k rozměrům těchto zvířat, vyšší citlivost. Vyšší citlivosti lze dosáhnout použitím MR systému s vysokým základním ...
 • Metody akvizice pro DCE-MRI 

  Kudlička, Petr
  V této diplomové práci popisuji základy měření magnetickou resonancí. Zamě-řuji se především na metody DCE-MRI s T1 váhováním o¬brazu. Zmiňuji základní kon-trastní látky užívané v MRI zobrazování. Popisuji vybrané pulsní ...
 • Modelování parametrické arteriální vstupní funkce v perfúzním zobrazování 

  Černý, Štěpán
  Cílem bakalářské práce je prostudovat tématiku v oblasti perfúzního zobrazování založené na dynamickém zobrazování s T1 kontrastem. Zaměření bylo především na úlohu arteriální vstupní funkce. Jsou popsány principy jevu ...
 • Multiparametrická segmentace MR obrazů 

  Chovanec, Ján
  Cieľom diplomovej práce bolo zoznámenie sa zo segmentačnými metódami, pre automatickú segmentáciu MR obrazov, využívajúcich multiparametrické zobrazenie. Teoretická čásť je zameraná na popis jednotlivých metód segmentačných ...
 • Paralelizace náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci 

  Bijotová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá paralelizací náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci. Popisuje základní princip magnetické rezonance a její souvislost s Fourierovou transformací. Zabývá se rozdílem mezi ...
 • Paralelizace náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci 

  Bijotová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá paralelizací náročných úloh rekonstrukce v dynamické magnetické rezonanci. Popisuje základní princip magnetické rezonance a její souvislost s Fourierovou transformací. Zabývá se rozdílem mezi ...
 • Segmentace fibrotické srdeční tkáně v MRI datech 

  Sokol, Norbert
  Zobrazovanie pomocou kardiovaskulárnej magnetickej rezonancie s neskorým sýtením gadolíniom sa dá využiť pre zobrazenie preablačnej fibrózy alebo postablačnej jazvy myokardu. Môže to významne pomôcť lekárom pri diagnostike ...
 • Segmentace fibrotické srdeční tkáně v MRI datech 

  Sokol, Norbert
  Zobrazovanie pomocou kardiovaskulárnej magnetickej rezonancie s neskorým sýtením gadolíniom sa dá využiť pre zobrazenie preablačnej fibrózy alebo postablačnej jazvy myokardu. Môže to významne pomôcť pacientom trpiacich ...
 • Škálování arteriální vstupní funkce v DCE-MRI 

  Holeček, Tomáš
  Perfusní zobrazování pomocí magnetické rezonance je moderní diagnostická metoda využívaná hlavně v onkologii. Při této metodě je pacientovi podávána kontrastní látka a poté je průběžně sledován průběh její koncentrace v ...
 • Využití multi-echo sekvencí pro DSC-MRI 

  Černý, Štěpán
  Cílem diplomové práce bylo prostudovat tématiku v oblasti perfúzního zobrazování založené na dynamickém zobrazování s T2/T2* kontrastem. Zaměření bylo na akvizice běžně používané pro DSC-MRI a především na akviziční pulzní ...
 • Zobrazování chrupavek na magnetické rezonanci 

  Němcová, Simona
  Tato práce se zabývá zobrazováním chrupavek pomocí magnetické rezonance. Nejprve je zmíněn fyzikální princip jevu magnetické rezonance a nejčastěji používané budící sekvence, následně je popsán 9.4 T MR přístroj Bruker ...