Now showing items 1-4 of 4

 • Magnetické částice jako analytický nástroj v medicíně 

  Gablech, Evelína
  Tato práce shrnuje poznatky o magnetických nanočásticích (MNPs), funkcionalizaci jejich povrchu, a jejich využití v různých oblastech. V literární rešerši popisuje využití magnetických naončástic v separačních technikách ...
 • Preparation and Properties of Various Magnetic Nanoparticles 

  Drbohlavová, Jana; Hrdý, Radim; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír; Schneeweiss, Oldřich (MDPI, 2009-03-30)
  The fabrications of iron oxides nanoparticles using co-precipitation and gadolinium nanoparticles using water in oil microemulsion method are reported in this paper. Results of detailed phase analysis by XRD and Mössbauer ...
 • Využití magnetických nanočástic pro transfekci plasmidu do HEK293 buněk 

  Bílek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím magnetických nanočástic, SPIO nanočástic a nanočástic komerčního produktu MATra pro transfekci plasmidu ASAP do HEK293 buněk a následnou optimalizací tohoto procesu. K experimentální ...
 • Značení buněk magnetickými částicemi 

  Kukhta, Dziyana
  Tato bakalářská práce popisuje pohyb buněk, označených magnetickými nanočásticemi, v magnetickém poli směrem k magnetu. Nejprve popisuje magnety dvou typů, a to permanentní magnet a elektromagnet. Dále se věnuje senzorům ...